Under konferansedagen legges det opp til en rekke muntlige- og poster presentasjoner. De muntlige presentasjonene skal vare i 13 minutter, på enten norsk eller engelsk.

 

Fristen for innlevering av sammendrag/abstract er utsatt til 01.10! Send abtracten din til louise.m.vick@uit.no

Last ned malen her:

Abstract-mal-Geofaredagen2021