19.10/21 Geofaredagen dag 1: Scandic Ishavshotel Panorama rom

08.30 – 9.00 Registrering og mottakelse

09.00 – 10.00

 

 

 

 

 

Åpningsseremoni

Velkomst v. UiT Universitetsledelsen Camilla Brekke

Praktisk informasjon v. Louise Vick

 

Ellen Davis Haugen. Kvikkleireskredet på Gjerdrum NVEs arbeid etter hendelsen 30.12.2020 (invitert)

10.00 – 11.30 Kaffepause og postersesjon

10.30 – 11.45 Sesjon 1. Ordstyrer: Paula Hilger
Ivanna Penna et al. Is permafrost influencing displacement rates of unstable rock-slopes in Norway? (Invitert)

Solveig Dahl Nøttestad. Skredmodellering og kartlegging av skred fra historisk og geologisk tid på Trollstigen i Rauma kommune, Møre og Romsdal

Peder Eide Helgason. Håndtering av naturfare sett fra et bergteknisk/ingeniørgeologisk ståsted vist med utvalgte prosjekter/oppdrag.

Andreas Grumstad et al. Linking mechanical strength of unstable rock slopes with surface mapping to better understand failure processes

11.45 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.15 Sesjon 2. Ordstyrer: Line Rouyet
Christian Jaedicke. Snøskredfare- og risikohåndtering i Nord-Norge (invitert)

Amanda S Åberg et al. Predicting a catastrophe: A geographical and statistical investigation of a precipitation-triggered multi-debris flow event in Jølster, western Norway

Ingrid Ishaug Liplass. Probabilistiske analyser av skråningsstabilitet i Hønefoss sentrum

Alexandru Berbecariu. The connection between urban sprawl in the perimontane area, land stability and the production of geomorphological risk phenomena. A case study: city of Brașov, Romania

14.15 – 15.00 Kaffepause og postersesjon

15.00 – 16.30 Sesjon 3. Ordstyrer: Mathilde B Sørensen
Torgrim Log et al. Wildfires. International and national trends and challenges (invitert)

Federica Ghione et al. The 2020 seismic hazard map of Norway: Through the implementation of site effects for the Oslo area

Thomas Scheiber et al. The natural ventilation system within the Stampa rock slope instability (Aurland/Norway)

Line Rouyet et al. Regional InSAR inventory of slope movement in Northern Norway

 

Avslutning, beste studentpresentation v. Matthias Forwick

18.00 – Konferansemiddag. Scandic Ishavshotel restaurant

 

Poster presentasjoner

Helene Fjellheim. Rekonstruksjon av flommer i Vossovassdraget de siste tusen år

Anna Aase, Jo Brendryen, Steffen Leth Jørgensen, Haflidi Haflidason. Pockmarks and sedimentary gas in Vartdalsfjorden, Sunnmøre

Knut I L Tveit, Hanne H. Christiansen, Aleksey Shestov. PermaMeteoCommunity – Improving Resilience to Climate Warming in Permafrost Environments

Inga Kristine Natvik, Denise Rüther, Karin Bergbjørn. Skredfare i akvakulturanlegg

Justyna Czekirda, Bernd Etzelmüller. 2D-forvitringsindekser for fjellvegger

Aron Widforss, Joshua Driscol, Karsten Müller. Avalanche ML – Automation in Norwegian Avalanche Forecasting

Nadège Langet, Volker Oye. 15+ years of seismic monitoring at Åknes

Anne Lise Grønstad, Jo Brendryen, Haflidi Haflidason, Mathilde Sørensen. Holocene skredhendingar i Sulafjorden og på Hareidlandet

Yngvild Skjeldnes, Paula Hilger, Lisbeth Dahle . Konflikt mellom etablert bebyggelse og skredfaresoner

Paula Hilger, Thomas Scheiber, Stig Frode Samnøy, Lene Kristensen, Helge Henriksen, Michael Dietze. Instrumentering og overvåking av den ustabile fjellsida Stampa i Aurland, Norge

Mari I H Nesse. Fjellskredkronologi i Bondhusdalen, Kvinnherad kommune

 

 

iEarth National Geohazards course student posters

Mathias Døske Bakken, Waqas Hussain, Anna Maria Utne Nesse, Andrea Nyttingnes, Lisbeth Johnsen Vedå. Rainfall in Jølster 2019

Stephan Amm, Marie-Luise Dürr, Natalie Juliussen Jon Vaardal-Lunde, Rayhan Ratul. High level of risk along the road E16 from Bergen to Voss – How are safety features implemented to mitigate the dangers of mass movements?

Lars Martin Rainer, Joëlle Hansen-Løve, Erlend Rimereit, Stine Emilie Gregersen, Johannes Krakkerud. Danger in Nærøydalen – The risk of living in an area exposed to avalanches

Knut Henrik Høiaas, Jean Philippon, Maiken Hartveit Minde, Siri Tangedal and Håvard Heie Bjørndal. Flooding in Vossevangen – Why is Voss exposed too flooding every year and how can we stop or minimize the effects of this?

Natalie Blindheim, Jostein Larsen Hesthammer, Julie Nes Pytterud, Gero Sutmann, Synne Langelo Wågbø. What are the consequences of the landslide-triggered tsunami in Flåm?

Adebunmi Saheed Opeyemi, Christoffer Knoph, Jonas V. Andreassen, Malene Vold and Rie Botved. Jøkulhlaup from Jostedalsbreen: past events and future risk

Sander Fladseth, Jørgen Leistad Tanbergmoen. How can we use remote data analysis to identify and thereby determine the placement of avalanche protection

Torkel Andreassen Bjørbæk, Leander de Wit, Sara Faust, Amalie S. Nyheim. What is GLOF? (Baby don’t hurt me)

Ragnhild Eiesland, Maria Flaten, Jakob B. Kristiansen, Jørund Holm Tangen, Renathe Lørby Soilberg. A disastrous tale from Flåm

Isak Engen Mortensen, Isabel Kuin, Sanchya Rathy, Ida Nord Myklebust, Cletus Blum. Preconditions to the 2019 Jølster multiple landslide event

Silje Merete Falkeid, Femke Vianen, Stewart George Robertson, Victoria Kjeldstad. The unexpected flooding catastrophe in Flåm, Norway

Maiken Eriksen, Sandra Skoglund Jacobsen, Mikael Raunig, Vegard Rogstad Kvalvær. Heavy rain event in Jølster, July 2019 (Preventing loss of life and injuries)

Federica Ghione, Torun Risdal Eriksen, Eldrid Bratsberg, Milot Malaj. Mitigation measures for landslides in Arnegårdslia, Nesbyen municipality (Norway)

 

20.10/21 Geofaredagen dag 2: feltekskursjon

08.30 – Møt ved bussen for ekskursjon (Ved hovedinngangen til Scandic Ishavshotel)

08.30 Møt opp ved hovedinngangen til Scandic for å bli med bussen.
09.00 Velkomst v. turguiden Ole-Andre Helgass (Statens vegvesen). Avreise Tromsø
09.40 Stopp 1. Storelva bro, Breivikeidet (Fv91)
10.20 Stopp 2. Nakkevatnet fjellskred avsetninger (Fv51)
11.00 Stopp 3. Breivikeidet fergekai og snø- / jordskredvoller. Ombord 11.40 ferge til Svensby. Lønsj på båten.
12.20 Stopp 4. Snøskred voller, Storura I Kjosen (Fv91)
12.45 Stopp 4. Lyngseidet tsunami varslingssystem, Solholv kvikkleire skred.
14.00 Stopp 5. Flom- og jordskred langs Fv868.
15.00 Stopp 6. Snøskred voller og mitigering igjennom Lavangsdalen på E8.
16.00 Tromsø lufthavn for avreise.
16.30 Ankomst Scandic Ishavshotel.