Vil du bli sponsor?

Arrangementskomiteen for Geofaredagen 2021 søker om økonomisk støtte til arrangementet. Vi ønsker at Geofaredagen skal være et gratis tilbud, samt ønsker vi å kunne bidra med støtte til reise- og oppholdsutgifter for studenter som kommer fra andre deler av landet.

Som sponsorer vil bedrifter/bidragsytere bli profilert med logo på informasjonsmateriell og arrangementets nettsider, samt mulighet for poster/utstilling på arrangementet. Vi er behjelpelige dersom du vil komme i kontakt med studenter eller andre under konferansen.

Hvis dere ønsker å støtte arrangementet, send en e-post til Louise M Vick (louise.m.vick@uit.no), som er koordinator for arrangement. I så tilfelle, vennligst angi støttebeløpet og eventuelle ønsker. Dere vil da få tilsendt betalingsinformasjon.