Generalforsamling

FORSLAG:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteinnkalling:

Dagsorden:

 • Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere

Ordstyrer:

Referent:

To protokollunderskrivere:

 • Formell stiftelse av foreningen

Stiftelsesprotokoll sendes Brønnøysundregisteret

 • Forslag til vedtekter

Formål:

 • Vedlikeholde et faglig og sosialt felleskap mellom medlemmene
 • Bidra til faglig simulering og oppdatering
 • Vedlikeholde kontakten mellom medlemmene og Institutt for fysikk og teknologi/UIT Norges arktiske universitet
 • Bidra til å knytte en god og varig kontakt mellom Alumner og IFT, til gjensidig glede og nytte.

Medlemskap:

Automatisk medlemskap til alle som har fullført doktorgrad-, mastergrads-, hovedfags- eller sivilingeniørutdannelse ved Institutt for fysikk og teknologi. Det samme gjelder for ansatte ved instituttet.

Generalforsamling og styre:

Det skal avholdes generalforsamling hvert (annet) år. I forbindelse med generalforsamlingen skal det være et faglig arrangement. Generalforsamlingen velger et styre på (5) personer inkludert leder. Det skal være en valgkomite på to medlemmer.

Styret skal virke til neste generalforsamling og har som hovedoppgave å arrangere denne. Styremedlemmene bør velges for henholdsvis ett eller to år for å opprettholde kontinuitet

 • Valg av styret

Styret skal drive foreningen etter de retningslinjer generalforsamlingen trekker opp. Styret består av (5) medlemmer som velges for 2 år av gangen. Det skal også være en valgkomite på 2 medlemmer.

Leder:

Kasserer

Tre styremedlemmer:

To medlemmer til valgkomite:

 • ØNSKER Å BIDRA I ET STYRE:
  • Christoffer Stene Rasmussen