Program 2023

Program for 1.samling 20. januar 2023.

Programmet oppdateres fortløpende.

Program

10:00-10:30 Oppmøte Universitetsbibliotekbygget 132 Aud., UB

Registrering og kaffe

Velkommen til første Alumni ved IFT – Yngve Birkelund

Status IFT – Instituttleder Olav Gaute Hellesø

Faglige foredrag:

 • Jana Jágerská: “Nanophotonics in the Arctic: Detection of climate gases using photonic integrated circuits”
 • Michael Kampffmeyer: “Deep Learning for Medical Computer Vision”

Omvisning på Teknologibygget

13:00-14:00 LUNCH på Realfagskantina MAT (dekkes av IFT)

Faglige foredrag:

 • Karsten Heia, NOFIMA: “Hyperspectral avbildning – fra grunnleggende forskning til kommersiell løsning”
 • Ane Aanesland, ThrustMe: “Veien fra forskning til grunder med fokus på innovasjon i romteknologi”
 • Kine Solbakken, Egga Utvikling: “Elektrifisering og fornybar energi”
 • Kristine Ettestad, KSAT: “Fra atmosfærisk støv til jordobservasjon. Veien fra studiet til arbeidslivet”

Kaffepause

Generalforsamling
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Formell stiftelse av foreningen
 4. Forslag til vedtekter
 5. Valg av styre
middag

Det er muligheter for middag i Forskningsparken,

MERSMAK fra kl 1900 – 2300, her serveres en Tapasmeny av beste sort.

Middagen må betales av den enkelte, kr 450 pr person, betales til konto 4901 10 84574 snarest og innen 15.januar.

Innbetalingen merkes med navn.

PÅMELDING