Om IFT Alumni

Hvem er medlem av IFT Alumni?

Alle som har fullført mastergrads-, hovedfags-, doktorgrads- eller sivilingeniørutdannelse ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT – Norges Arktiske Universitet, campus Tromsø er automatisk medlem.

Målet med Alumni er å bidra til å knytte en god og varig kontakt mellom alumner og IFT, til gjensidig glede og nytte.