Velkommen

I denne bloggen møter du et forskerteam fra Institutt for reiseliv og nordlige studier (UiT), Nicolaysen film og Varanger museum/Ruija Kvenmuseum.

Sammen jobber vi i prosjektet Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage.

Her undersøker vi hvordan kulturarv oppstår når folk vender tilbake til ideer om fortiden, og til steder som symboliserer fortiden.

Vi tar spesielt for oss områder i Øst-Finnmark og Nord-Troms (Nordreisa, Skallelv og Vadsø).

Her analysere vi hvordan språk, natur og steder brukes i identitetsprosesser i familier, museer og kulturindustri. Vi lurer på hvilke uttrykksformer det kvenske og norskfinske tar i dag.

Vår forskning skal bidra til å øke forståelsen om både globale og lokale aspekter ved kulturarv.

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=522723

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.