Hva betyr et forskningsprosjekt?

Hva betyr det egentlig når vi får finansiering til å gjennomføre et forskningsprosjekt, sånn som «Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage»?

Som forskere er jo dette en del av jobben vår – dette med å planlegge og gjennomføre ulike forskningsprosjekt. Forskningsprosjektene er våre innganger til å produsere kunnskap om ulike tema som vi er opptatt av – i vårt tilfelle hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag.

Et forskningsprosjekt betyr derfor mye for oss som forskere. Vi finner (forhåpentligvis) ut noe nytt, og kan dele denne kunnskapen med andre som har bruk for den. Dette konkrete prosjektet kan for eksempel bety noe for studenter, andre forskere, ulike aktører i samfunns- og næringsliv, og ikke minst for personer som på ulike vis er berørt av kvensk/norskfinsk kulturarv.

Men et forskningsprosjekt betyr også noe mer, noe mer overordnet, enn dette. Det at man velger å bruke ressurser på at det skal forskes på et spesifikt tema sender noen prioritering og status signaler. Forskning bidrar til å løfte tema opp på dagsorden; forskning bidrar til en bevissthet omkring det som utforskes og diskuteres.

I dette prosjektet skal vi forske på kvensk/norskfinsk kulturarv, men allerede før vi har noen forskningsbaserte funn å formidle, så har opprettelsen av prosjektet bidratt til noe positivt gjennom en økt bevissthet omkring det kvenske/norskfinske. Nå er det bare å glede seg til fortsettelsen!

Kjell Olsen, Kristin Nicolaysen, Stein Roar Mathisen og Trine Kvidal-Røvik skal undersøke av kvensk/norskfinsk kultur. Kaisa Maliniemi og Gyrid Øyen ved Ruija Kvenmuseum deltar også. Foto: E. Andersen/UiT

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.