Turisters møte med Kvensk kulturarv via digitale søkemotorer

Når man skal ut å reise får man i stadig større grad informasjon fra søkemotorer som Visit.-et eller annet, Tripadvisor.com eller booking.com.

Disse digitale kanalene formidler noe om hva man bør se og gjøre, og hvor man bør spise og bo når man besøker et sted.

Samtidig bidrar disse søkemotorene også til ivaretagelse og bruk av kulturarv.

Koblingen mellom egen oppfatning av hva en er og hva andre oppfatter en som, er nemlig noe som vanligvis sees som et grunnlag for identitetsprosesser. Dessuten er dette også noe av grunnlaget for turisme, en stadig viktigere næring i nordområdene.

Reiselivets formidling på digitale søkemotorer er derfor en interessant arena for forskere som vil undersøke uttrykk Kvensk kulturarv. I IMMKven undersøker vi derfor hvordan det Kvenske formidles i bilder og tekst mot norske og utenlandske turister via digitale søkemotorer. Denne forskningen er pågående, men vi ser konturene av noen interessante funn.

Når vi skal reise, henter vi i stadig større grad informasjon fra digitale søkemotorer som VisitNorway og Tripadvisor.

Foreløpige funn indikerer for eksempel, ikke uventet, at Kvenene (i likhet med andre norske nasjonale minoritetene), er lite synlige i den markedsføringen som skjer fra VisitNorway.com. Dette går både på visuelle og verbale referanser.

Et annet foreløpig funn er at når det Kvenske nevnes så er dette i hovedsak i forbindelse med steder, mens henvisninger til det Kvenske ikke brukes av private firmaer som tilbyr opplevelsesprodukter.

Selv om det finnes stadig flere reiselivsbedrifter med kvensk kultur som et utgangspunkt for sine produkter, virker det som de vil ha en vanskelig jobb foran seg for å få større synlighet mot et globalt turismemarked.

For minoriteter er det viktig å være synlig på mange måter hvis man ønsker politisk gjennomslag. For å lykkes med dette er det sannsynligvis nødvendig at det kvenske i større grad synliggjøres i samfunnet generelt, for eksempel når det gjelder turisme.

Dette vil vi komme nærmere inn på når denne delen av forskningsprosjektet er fullført.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.