HOMO LUDENS: Teaterverksted, mai 2018

      

Teaterverksted ledet av

Ekaterina Bespalova (regissør og skuespiller)

RuNo Teater, Tromsø

Om filmen HOMO LUDENS

Hva har teater og fremmedspråkundervisning til felles?

Filmen HOMO LUDENS er en kort russisk-norsk dokumentarfilm med russiske og norske studenter fra Det nordlige arktiske føderale universitet i Arkhangelsk og UiT Norges arktiske universitet, laget av Freddy Vith. Dette er resultatet av et språklig teaterverksted: HOMO LUDENS (‘Det lekende mennesket’) ledet av Ekaterina Bespalova (RuNo Teater, Tromsø). I filmen ser vi noen av aktivitetene studentene deltok i, f. eks. forskjellige ordleker og til slutt en liten sketsj. Prosjektet er støttet av Barentssekretariatet (172525), prosjektansvarlige er Svetlana Sokolova og Guro Reisæter, UiT.

Om teaterverkstedet HOMO LUDENS

  • Hva betyr det å lære et fremmed språk?
  • Hvilke øvelser og idéer finnes det for å gjøre opplæringsprosessen mer spennende?

Disse og andre spørsmål blir tatt opp på teaterverkstedet ”HOMO LUDENS: man lærer som lenge man leker” arrangert av faggruppene i norsk som andrespråk og russisk som fremmedspråk ved UiT. På verkstedet får deltakerne muligheten til å øve to språk – norsk og russisk, få flere tips om språkopplæring og lage en liten forestilling med hjelp av Ekaterina Bespalova (RuNo Teater). De som er interessert i filming, kan få veiledning av regissør og kameramann Freddy Vith som skal filme teaterproduksjonen.

Hva betyr ”Homo ludens”?

Tittelen ”Homo ludens”, dvs. ‘det lekende mennesket’, kommer fra boka Homo Ludens av den nederlandske kulturhistorikeren Johan Huizinga (1938). Begrepet er gammelt og ble sist aktualisert i Norge da filosofen Arne Næss tok til orde for at mennesket burde leke mer og ta seg selv mindre høytidelig. Man kunne til og med gjøre seg noen nye, verdifulle tanker og idéer i en lekende tilstand, som en ikke hadde kommet på ellers.

Hva er RuNo Teater?

Norsk-russisk teater RuNo (Ekaterina Bespalova er daglig leder og skuespiller) er et privat teater som har som mål å utvikle det internasjonale teatermiljøet i Tromsø. Teateret fokuserer på å skape møtepunkter for profesjonelle og amatørteaterkunstnere fra Norge og Russland. En annen viktig retning i RuNo Teater sine aktiviteter er utvikling av en språklæringsmetodikk basert på bruk av teaterkunsten. Teaterverkstedet ”Homo ludens” er det første skrittet i denne prosessen. Denne aktivitetsretningen tar utgangspunkt både i rike tradisjoner i de klassiske og moderne teaterskolene som Ekaterina Bespalova ble godt kjent med under studiet ved Teaterakademiet i St. Petersburg, og i praktiske erfaringer som hun fikk mens hun lærte norsk i Norge.

Tid

20.04, fredag, kl. 14-16

«Kick off»-fest med mat, drikke og idemyldring (“Hiet”, B124, adm.bygget., UiT)

02.05, onsdag, kl. 17-20

Instruksjon, FLOW (Strandgata 9)

03.05, torsdag, kl. 17-20

Instruksjon, FLOW

04.05, fredag, kl. 17-20

Instruksjon, Dramasalen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP, Mellomveien 110)

07.05, mandag, kl. 17-19

Instruksjon, Dramasalen ved ILP

08.05, tirsdag, kl. 17-19

Instruksjon, Dramasalen ved ILP

09.05, onsdag, kl. 17-19

Generalprøve, Dramasalen ved ILP

10.05, torsdag, kl. 19

Avslutningsfest med forestilling, Dramasalen ved ILP

 

Diskusjonsgruppe på Facebook

På denne siden får dere mulighet til å dele tankene deres, stille spørsmål, osv.

 

Bildegalleri

Kommentarer er stengt.