Samarbeid med ikke-forskere i bygging av vitenskapelig kunnskap

Brynhild Granås er opptatt av dialogbasert kunnskapsutvikling som en del av forskningen.

Det siste året har en av våre forskere, Brynhild Granås, vært såkalt «dialogpartner» i et utviklingsarbeid i fire Finnmarks-kommuner. Prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» er ledet av Helsedirektoratet og Finnmark fylkeskommune.

Det handler om å utvikle gode steder som fremmer folkehelse og – ikke minst – om å bruke lokal kunnskap for å få dette til. For å bidra til dette, har Brynhild brukt sine erfaringer som «kunnskapsarbeider» og stedsforsker i samtaler og diskusjoner med prosjektledere og arbeidsgrupper i hver av kommunene.

Hvordan er det for en forsker å delta i denne type dialogbasert kunnskapsutvikling og hvorfor er det viktig?

I det nye prosjektet vi nå er i gang i om entreprenørskap i samisk reiseliv, finansiert av Regionalt forskingsfond, skal vi nettopp utvikle kunnskap i dialog med folk i praksisfeltet vi studerer.

Vi skal rett og slett utvikle vitenskapelig kunnskap om handlingsrommet for entreprenørskap i lag med entreprenørene selv. 7. juni fortalte Brynhild sine kollegaer om erfaringer med å være dialogpartner i de fire Finnmarks-kommunene gjennom det siste året. Derfra diskuterte vi hva det å forske med og ikke på betyr i praksis i vårt nye prosjekt.

Vi tenker at det er viktig at vi som forskere ved UiT i Finnmark har god dialog med næringslivet her og vi vil bruke prosjektet til å si noe mer om hvordan et slikt samarbeid kan organiseres og utvikles i framtida. Ikke minst ser vi mange muligheter til å utvikle mer solid vitenskapelig kunnskap med å jobbe på denne måten som forskere.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.