Øker venøs blodpropp risikoen for å dø?

Av Ludvig Balteskard Rinde, Forskerlinjestudent TREC

pasientEn studie presentert i tidsskriftet Circulation har undersøkt risikoen for dødelighet over tid etter blodpropp.

Venøs blodpropp er en vanlig tilstand som kan gi mange komplikasjoner. Til nå har det likevel ikke vært noen gode studier som har beskrevet risikoen for død over tid etter et tilfelle av blodpropp.

I en registerstudie fra forskere ved Universitetet i Aarhus i Danmark ble befolkningen i Danmark fulgt opp gjennom en 30-årsperiode fra 1980 til 2011.

I tillegg til død, så forskerne på forskjeller i dødelighet for ulike typer venøse blodpropper, endring i dødelighet de siste 30 årene og hva pasienter med venøs blodpropp faktisk dør av.

I løpet av 30-årsperioden ble det identifisert 128 223 personer med venøs blodpropp.  Av disse hadde 74 157 blodpropp i de dype venene i beina (DVT), mens 54 066 hadde blodpropp i lungene, lungeembolisme (LE). Ut fra resten av befolkningen ble det laget en kontrollgruppe der man inkluderte 5 personer uten tidligere blodpropp per pasient som var sammenlignbare med hensyn til alder og kjønn.

I studien fant forskerne ut at pasienter med blodpropp hadde en sterk økt risiko for å dø i løpet av det første året etter hendelsen sammenlignet med kontrollgruppen. Denne økte risikoen kom hovedsakelig som en følge av LE. Forskerne fant også at det var en økt risiko for død over lengre tid. Her var risikoen mer lik for LE og DVT.  Risiko for død innen 30 år etter en hendelse med blodpropp var nesten det dobbelte sammenlignet med personer uten blodpropp.

I løpet av de siste 30 årene har ikke dødeligheten for DVT bedret seg, men 1-års dødeligheten blant pasienter med LE har minket, noe som kan skyldes bedre diagnostiske hjelpemidler og behandling.

Et annet mål med studien var å finne dødsårsakene til pasienter med blodpropp. Den viktigste årsaken til død i et kortsiktig perspektiv var selve blodproppen. Langtidsdødeligheten skyldes i større grad sykdommer assosiert med venøs blodpropp; vanligst hjerte-karsykdommer, kreft og lungesykdommer.

Samtidig fant forskerne at tilbakefall av blodpropp også i stor grad bidro til langtidsdødeligheten. Dette funnet er klinisk viktig, da man med et større fokus på forebygging av tilbakefall av blodpropp kan senke risikoen for død blant disse pasientene.

Referanse: Kobberøe Søgaard, K., et al., 30-Year Mortality Following Venous Thromboembolism: A Population-Based Cohort Study. Circulation, 2014.

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published.