Nyoppdaget genmutasjon kan gi misvisende bilde av faren for blodpropp

Av Ina Isabella Høiland, PhD TREC

Aktivert protein C (APC) er et viktig protein for å regulere koagulasjon og dannelse av blodpropp. En mutasjon i et av allelene som koder for protein C gir det vi kaller protein C-mangel, som igjen gir økt fare for blodpropp.inflammation

I en ny studie har forskere ved Universitetet i Shanghai oppdaget at en hittil ukjent gen-mutasjon gir tilsynelatende protein C mangel samtidig som den antikoagulante funksjonen opprettholdes. 

Da Ding og medarbeidere gjennomførte en befolkningsundersøkelse for å fastsette normalverdier av antikoagulasjonsproteiner, oppdaget de en 33 år gammel kvinne som hadde lave nivåer av protein C men som, til tross for dette, aldri hadde hatt blodpropp. Hun hadde heller ingen familiehistorie med blodpropp, og dette gjorde at forskerne bestemte seg for å undersøke saken nærmere. Genetiske analyser viste at kvinnen hadde en hittil ukjent mutasjon i genet som koder for protein C (PROC). Denne mutasjonen førte til nedsatt katalytisk aktivitet i protein C, men førte samtidig til en økning i aktivering av protein C via trombin-trombomodulin komplekset.

Vanlige metoder for å måle protein C aktivitet viste at det muterte proteinet hadde 2-3 ganger lavere katalytisk aktivitet, og dermed ikke degraderte koagulasjonsfaktorene FVa og FVIIIa like bra som villtypeproteinet. Men, dersom man brukte målemetoder som bedre gjenspeiler det som skjer i kroppen når protein C blir aktivert via trombin-trombomodulin komplekset, hadde det muterte proteinet tvert i mot en 4-5 ganger høyere aktivering enn villtypen.

Hos personer med den nyoppdagede mutasjonen vil vanlige målemetoder for å bestemme protein C aktivitet altså kunne gi et falskt bilde av protein C-mangel type II, mens den antikoagulante effekten av protein C i realiteten er opprettholdt. Forfatterne av studien konkluderer med at man i fremtiden muligens også bør teste trombomodulin-avhengig protein C aktivering når man skal diagnostisere protein C-mangel.

Referanse:

Ding Q, Yang L, Dinarvand P, Wang X, Rezaie AR. Protein C THR315Ala variant results in gain-of-function but manifests as type II deficiency in diagnostic assays. Blood. 2015

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published.