Proteins may help to diagnose venous thrombosis

Av Nadezhda Latysheva, overingeniør i TREC

Young Woman Having Blood Test DoneWhen someone goes to the emergency room with symptoms of venous thrombosis (blood clot) such as pain, swelling of the leg or shortness of breath and chest pain, D-dimer testing is often ordered.

It is a quick, non-invasive way to help rule out abnormal or excess clotting and to determine if further testing is necessary to help diagnose venous thrombosis. However, an elevated D-dimer does not always indicate the presence of a clot because a number of other factors can also cause an increased level. Therefore there is an urgent need for the establishment of new biomarkers which can help to accurately diagnose or rule out venous thrombosis. Continue reading

1 person likes this post.

Nyoppdaget genmutasjon kan gi misvisende bilde av faren for blodpropp

Av Ina Isabella Høiland, PhD TREC

Aktivert protein C (APC) er et viktig protein for å regulere koagulasjon og dannelse av blodpropp. En mutasjon i et av allelene som koder for protein C gir det vi kaller protein C-mangel, som igjen gir økt fare for blodpropp.inflammation

I en ny studie har forskere ved Universitetet i Shanghai oppdaget at en hittil ukjent gen-mutasjon gir tilsynelatende protein C mangel samtidig som den antikoagulante funksjonen opprettholdes.  Continue reading

Be the first to like.

A semester at the University of Cincinnati

By Timofey Sovershaev, PhD student at TRECTima

My name is Timofey Sovershaev. I am a PhD student at TREC working on the project: Bone Morphogenetic Proteins: Novel Mediators of Atherothrombosis. Recently, I returned from a research visit at the University of Cincinnati, OH, USA, where I was working with our collaborators from the Division of Hematology/Oncology.

Continue reading

Be the first to like.

Ny kunnskap om molekylære mekanismer kan gi nye angrepspunkt for forebygging av blodpropp

Av Anders Vik, førsteamanuensis TREC

blodplater2En studie presentert i tidsskriftet Blood har sett på hvordan blodplater, endotelceller og hvite blodlegemer spiller nøkkelroller i dannelsen av blodpropp.

Ved skade på cellene som kler innsiden av blodårene, endotelcellene, vil Adenosin Trifosfat (ATP) frigjøres og medføre tilstrømming og aktivering av nøytrofile granulocytter (PMN) med ledsagende aktivering av blodlevringssystemet og mulig blodproppdannelse. Continue reading

Be the first to like.

Bidrar røde blodceller til størrelsen på blodpropp?

Av Ina Isabella Høiland, PhD student TREC
 
jebsenTREC_lab_web 06Venøs trombose kan føre til alvorlige og noen ganger dødelig utfall for pasienten. Røde blodceller et ikke sett på som en faktor av betydning for størrelsen på blodpropp, da disse cellene er passivt til stede i blodproppen. Continue reading

1 person likes this post.

Når skal man avslutte behandling etter blodpropp?

Av Simin Jamaly, PhD student TREC
 
En studie indikerer at når standard behandlingsregime for venøs trombose er fullendt, kan repeterte D-dimer målinger være nyttig for å indentifisere pasienter med lav risiko som trygt kan avslutte antikoagulasjonsbehandlingen.

Continue reading

Be the first to like.

Øker risikoen for blodpropp av et høyere antall mikropartikler hos mennesker med protrombinmutasjon?

Av Cathrine Ramberg, spesialingeniør TREC
 
Blodpropp er en sammensatt sykdom hvor flere risikofaktorer, som miljø-, livsstil- og genetiske faktorer, spiller inn. Protrombinmutasjon er en av de mest kjente genetiske mutasjonene som predisponerer bærere for blodpropp og 5-10 % av pasientene med blodpropp er bærere av denne mutasjonen. Protrombinmutasjonen resulterer i forhøyede verdier av protrombin, en viktig koagulasjonsfaktor i blodet.

Continue reading

1 person likes this post.