En test

Av Trond Isaksen, PhD stipendiat TREC

I de siste fire årene har jeg vært datainnsamler og forskningssykepleier i TREC. Rundt meg jobber mange stipendiater med bakgrunn i medisin og mikrobiologi. De er på alle måter trivelige, men jeg har ofte forundret meg over med hvilken letthet de redegjør for komplekse statistiske problemer og i tillegg presenterer dem på internasjonale møter som om de aldri hadde gjort annet.

Det er imponerende, men er det menneskelig? Det har nettopp blitt min tur å bli stipendiat hvor jeg skal forske på venøs blodpropp, helse og livsstil. Nå må jeg hoppe etter alle disse Wirkolaene og engster meg for at TREC ved en feiltakelse har kommet til å ansette et vanlig menneske. Eller tilhører vi samme kategori?

Det ville jeg finne ut av, og derfor overrumplet jeg mine kollegaer med en problemstilling litt utenfor den epidemiologiske komfortsonen. Med kort betenkningstid burde de ikke klare å løse den på strak arm og dermed avsløre et akseptabelt slektskap til meg. I TREC underholder vi oss ukentlig med et lotteri, slik at følgende problemstilling ble oppfattet umiddelbart: I et lotteri med 12 deltakere og 12 trekninger per år, hva er A) sannsynligheten for ikke å vinne en eneste gang, og B), sannsynligheten for å vinne to ganger på ett år?

Fasiten på spørsmål A) er 35% sannsynlighet, og det gjennomsnittlige svaret TREC medlemmene leverte på et halvt minutt var 36%, nesten midt i blinken. Det var ikke lovende, men de individuelle svarene var heldigvis gale med stor spredning over og under gjennomsnittet. Fasiten på spørsmål B) er 19% sannsynlighet hvor TREC landet på et snitt på 10%, med mindre spredning men innenfor en god menneskelig feilmargin.

Det at TREC-stipendiatene ellers er så flinke må derfor ha en naturlig forklaring. Sannsynligvis har de jobbet jevnt, i motbakker jeg ikke har hatt del i, hatt nytte av å ofte presentere arbeidet sitt og har kunnet støtte seg på god veiledning. Imidlertid var det ikke alle som avga svar på testen min, eller gav tilsynelatende meningsløse svar. Skjønte de at testen ikke var det den gav seg ut for å være, og i så fall hvordan? Jeg er noe beroliget, men fremtidige tester får avgjøre om samtlige TREC medlemmer er fra samme solsystem.

 

Takk til gruppens statistiker, Kristian Hindberg, for veiledning til å lage fasiten.

2 people like this post.