Kirurgisk behandling etter lungeemboli – til god nytte for noen utvalgte få

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECsurgery_man

Lungeemboli behandles med blodfortynnende medikamenter, og i de mest alvorlige tilfellene også trombolyse. Trombolyse kan beskrives som et slags «plumbo» fordi det virker ved å løse opp blodproppen. Kronisk pulmonal hypertensjon (forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet) er en fryktet komplikasjon etter lungeemboli, som innebærer at blodgjennomstrømmingen i lungene blir redusert, og som kan føre til alvorlig hjertesvikt og død. Det er anslått at mellom 1 og 9 % av alle pasienter som gjennomgår lungeemboli utvikler denne tilstanden, og historisk sett har bare 10 % av disse vært i live etter fem år.

Kirurgisk behandling med såkalt pulmonal endarteriektomi, hvor en kirurgisk utbedrer sirkulasjonen i lungene er den eneste behandlingen som kan kurere tilstanden. Det er en høyspesialisert og teknisk vanskelig prosedyre som kun utføres på noen få sykehus, i Norge kun på Rikshospitalet. Anslagsvis vil ca. en pasient årlig i Nord-Norge være aktuell for slik behandling.

En britisk studie har nå rapportert glimrende resultater for 880 pasienter som ble operert ved åtte forskjellige sykehus Storbritannia mellom 1997 og 2012. Hele 80 % av pasientene var i live etter fem år, noe som er et fantastisk resultat sett opp mot historiske data. Dog må det sies at pasientene inkludert i denne studien er de som har blitt vurdert til å ha nytte av å gjennomgå behandlingen, mens de med størst risiko for komplikasjoner og død ikke har blitt operert og er dermed ikke inkludert. Forfatterne har også beskrevet metoder for å fange opp hvilke pasienter som behøver ekstra tett oppfølging etter prosedyren.

 

Referanse:

Cannon et al. Dynamic Risk Stratification of Patient Long-Term Outcome After Pulmonary Endarterecty: Results From the UK National Cohort. Circulation 2015; online before print April 6

Be the first to like.