Besvimelse kan skyldes blodpropp

Av Hanne Skille, forskerlinjestudent TREC

Ny studie viser at dersom du blir innlagt for lungeemboliførstegangs-besvimelse, kan årsaken være blodpropp i lungene dine!

I følge nåværende klassifikasjoner kan besvimelse skyldes lavt blodtrykk, være mediert av nervesignaler eller forårsakes av hjerte-kar problematikk. Blodpropp i lungene er en form for hjerte-kar sykdom og er en alvorlig, potensielt dødelig tilstand, men som ved diagnostisering effektivt kan behandles. Til tross for at medisinske lærebøker inkluderer blodpropp som en mulig forklaring for førstegangs-besvimelse, er dagens retningslinjer lite rettet mot kartlegging av denne diagnosen. Det er derfor viktig å undersøke den faktiske forekomsten av blodpropp som årsak til førstegangs-besvimelse, slik at et målrettet utrednings- og behandlingsregime kan benyttes.

Dette ble bakgrunnen for en studie som 20. oktober 2016 ble publisert i The New England Journal of Medicine. Studien benyttet 11 ulike sykehus i Italia hvor pasienter over 18 år, innlagt for førstegangs-besvimelse, ble systematisk undersøkt for blodpropp i lungene – uavhengig av alternative forklaringer for besvimelsen. Totalt 560 pasienter, hvor 75% var eldre enn 70 år, ble inkludert i studien og undersøkt for blodpropp i lungene.

Forskerne fant gjennom blodprøver og kliniske undersøkelser at 230 pasienter hadde høy sannsynlighet for blodpropp, mens 330 pasienter hadde lav sannsynlighet. Etter videre radiologiske undersøkelser fikk 97 pasienter bekreftet diagnosen blodpropp i lungene. Det er viktig å påpeke at disse pasientene var i hovedsak eldre mennesker og alle innlagt på sykehus.

Funnene tyder på at blant eldre pasienter vil en av seks pasienter innlagt på sykehus for førstegangs-besvimelse skyldes blodpropp. Denne informasjonen kan være nyttig i utredningen av besvimelse og særlig med hensyn til den øvre aldergruppen. Videre forskning vil riktignok være nødvendig for yngre pasienter.

Prandoni P, Lensing AWA, Prins MH, Ciammaichella M, Perlati M, Mumoli N, et al. Prevalence of Pulmonary Embolism among Patients Hospitalized for Syncope. New England Journal of Medicine. 2016;375(16):1524-31.

1 person likes this post.