Ny mulighet til å forebygge blodpropp hos hjertesyke pasienter

Av Timofey Sovershaev
Postdoktor ved TREC

Dabigatran er et såkalt blodfortynnende legemiddel i gruppen «Direct Oral Anticoagulants», forkortet «DOACs». Det brukes i dag som et alternativ til den kjente medisinen Marevan for å forebygge hjerneslag og blodpropp hos pasienter med hjerterytmeforstyrrelser. Det gjelder særlig atrieflimmer, som er en hjerterytmeforstyrrelse som rammer hjertets forkamre. Det er imidlertid usikkerhet rundt hvorvidt dabigatran kan brukes av disse pasientene etter at de har vært til utblokking, også kjent som perkutan koronar intervensjon (PCI). I en artikkel som nylig ble publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM) viser forskerne for første gang at dabigatran trygt kan brukes av pasienter med atrieflimmer som har vært til utblokking på grunn av hjerte-kar-sykdom.

Artikkelen i New England Journal of Medicine viser til resultatene av et randomisert klinisk forsøk utført på mer enn 400 sykehus verden rundt. Målet var å vise at dabigatran er like trygt å bruke av pasienter etter utblokking som nåværende standardbehandling for blodproppforebygging ved atrieflimmer; nemlig Marevan. Nesten 3000 pasienter fikk behandling med enten dabigatran eller Marevan i tillegg til en blodplatehemmer, clopidogrel, etter å ha vært til utblokkingsbehandling.

Resultatene som blir presentert i artikkelen tilsier at kombinasjonen av dabigatran og clopidogrel kan brukes i denne gruppen pasienter uten store fare, og faktisk også med noe mindre risiko for blødning og blodpropp enn ved bruk av standardmedisinen Marevan.

Resultatene bør derimot tolkes med forsiktighet av flere grunner. For det første ble dette forsøket finansiert og delvis utformet av legemiddelprodusenten som produserer dabigatran. For det andre kan det ikke med full sikkerhet sies at dabigatran er bedre enn Marevan, bare at det er like bra som Marevan. Dessuten gjelder resultatene bare for en spesifikk gruppe pasienter: Hjertesyke pasienter som har vært til utblokking og som medisineres forebyggende mot blodpropp.

Likevel, dette forsøket er det første som har undersøkt sikkerheten og effektiviteten av dabigatran blant pasienter med atrieflimmer som gjennomgår PCI-behandling. Selv om mer forskning på området er nødvendig, er dette et steg i riktig retning for å få belyst temaet ytterligere.

Referanse: Cannon CP, Bhatt DL, Oldgren J, Lip GYH, Ellis SG, Kimura T, Maeng M, Merkely B, Zeymer U, Gropper S, Nordaby M, Kleine E, Harper R, Manassie J, Januzzi JL, ten Berg JM, Gabriel PS, Hohnloser SH. Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran after PCI in Atrial Fibrillation. The New England Journal of Medicine (2017).

Be the first to like.