Denne prestisjefylte prisen har fire Harvard-forskere fått – nå overrekkes den en TREC-forsker!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Rigshospitalet i København gir i 2017 den internasjonale KFJ-forskningsprisen til professor Tom Eirik Mollnes. Det er den høyeste forskningsprisen det danske rikshospitalet deler ut og er en enorm anerkjennelse. Tom Eirik er assosiert samarbeidspartner i TREC og er professor ved universitetet i Tromsø og vi er veldig stolte over at han er valgt ut til å motta denne prisen!

– Dette er en stor overraskelse. Jeg visste at jeg var nominert, men jeg hadde ingen forhåpninger eller forventninger om å nå opp i den harde konkurransen. Jeg er stolt og ydmyk, og rett og slett overveldet, sier professor Tom Eirik Mollnes.

– Selv om det er jeg som har fått prisen, er det mine vitenskapelige samarbeidspartnere og alle som har jobbet med dette på de ulike insitusjonene som takken skal gå videre til. Dette er teamarbeid og et typisk eksempel på hvor viktig det er å jobbe i nettverk.

Prisen gis til en internasjonal forsker på høyt nivå, og etter at alle innstillinger til kandidater er levert, vurderes de nøye av en internasjonal bedømmelseskomité. Med prisen følger en donasjon fra Freddy og Kirsten Johansens Fond (KFJ-fondet) på 1,5 millioner danske kroner, som skal brukes til videre forskning.

– En ting er å få midler, som selvsagt er veldig viktig, men det er også veldig viktig å få en sånn pris med tanke på motivasjon og fremgang i prosjektet. Det er et signal om at det vi holder på med er fornuftig og at vi må stå på videre og fortsette med det vi gjør, sier prisvinneren, som opprinnelig er fra Sortland, Vesterålen.

Den prestisjetunge prisen deles ut for sjuende gang i år. Av tidligere prisvinnere har fire vært forskere ved Harvard University, én har vært en forsker i Canada og én har vært forsker ved Karolinska Institutet i Sverige.

– Velfortjent pris

Tom Eiriks ekspertfelt er immunapparatet, mer spesifikt den delen av det som kalles “komplementsystemet” som blant annet beskytter oss mot infeksjoner. Han får prisen for sitt arbeid med å finne nye muligheter for behandling av hjerte-kar-sykdommer og alvorlig blodforgiftning. I samarbeid med en professor ved Rigshospitalet i København jobber han med å utvikle nye metoder for å måle aktiviteten i det medfødte immunsystemet, som nå er etablert som standardmetoder over hele verden.

– Det er velfortjent at professor Tom Eirik Mollnes får en prestisjetung forskningspris for sin mangeårige forskning på komplementsystemet sin betydning i sykdomsutviklingen ved blodforgiftning og hjerte- og karsykdommer. Det er en stor anerkjennelse og dokumenterer at han er blant de aller fremste forskerne i verden på sitt fagfelt, sier senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen.

Han fortsetter:

– I K.G. Jebsen – senter for tromboseforskning (TREC) er vi svært glade på hans vegne og vi er stolte over å ha Tom Eirik som en nær medarbeider og leder av virksomheten som omhandler komplementsystemets betydning i sykdomsutviklingen av venøs blodpropp. Hans kunnskap, faglige innsikt, samt inspirerende og omgjengelige personlighet har bidratt sterkt til utvikling av et godt forskningsmiljø og spennende resultater i senterets forskning.

Tom Eirik Mollnes, født 1956, ble udannet lege i Bergen i 1981, har doktorgrad fra Oslo i 1985 og er nå forsker ved Nordlandsykehuset, Bodø og professor ved Universitetene i Tromsø, der han er assosiert samarbeidspartner i TREC, og ved Universitetet i Oslo, samt ved CEMIR ved NTNU, Trondheim.

Prisvinneren får overlevert KFJ-prisen onsdag 6. desember ved en seremoni på Rigshospitalet i København.

Mer om forskningen

Det professor Tom Eirik Mollnes og kollega professor Peter Garred ved Rigshospitalet nå har funnet i sin forskning er at immunforsvaret vårt også kan bli vår verste fiende. Dette gjelder i de tilfeller hvor komplementsystemet blir uhensiktsmessig aktivert. Da utvikles det en betennelsesreaksjon, som gir skade på pasientens eget vev. Dette skjer ved utvikling av hjerte-kar sykdom (åreforkalkning), som kan resultere i blodpropper i hjerte (hjerteinfakt) og hjerne (slag). Dette er i dag de viktigste dødsårsakene på verdensplan (over 7 millioner pasienter årlig) og utgjør 13% av alle dødsfall.

En annen meget viktig sykdom, som delvis er betinget av en overaktivering av komplementsystemet, er ”sepsis” (blodforgiftning). Det er vist at 750 000 pasienter verden over får sykdommen årlig og dødeligheten av denne sykdommen er cirka 30 %. Professor Tom Eirik Mollnes har fremsatt en hypotese som går ut på at pasienten ikke dør av bakterierne, men av sitt eget overaktiverte immunsystem. Han har gjort mange dyreforsøk, som støtter denne hypotesen.

Bakterier behandles med antibiotika umiddelbart etter at pasienten har ankommet sykehuset, men det store problemet er at det medfødte immunsystem, inkludert komplementsystemet, etter hvert blir så overaktivert at det i hovedsak angriper pasienten, som i verste fall kan dø av denne aktiveringen. Mollnes og hans forskningsgruppe har, foreløpig som de eneste, forsøkt en intensiv behandling som slår ut komplementsystemet og en betydelig del av resten av det medfødte immunsystemet helt fra starten av, før det blir overaktivert. Dette har han gjort i dyremodeller, og målet er i framtiden å kunne behandle pasienter med denne livstruende sykdommen, som også er et av målene for det aktuelle prosjektet.

Professor Garred og professor Mollnes vil nå bygge opp et vitenskapelig program basert på KFJ-donasjonen for å undersøke hvordan man best kan hemme det medfødte immunsystem, med fokus på komplementsystemet, for å finne best mulig behandling av hjerte-kar sykdommer og sepsis. Dette kan på sikt få betydning for en rekke andre sykdommer, hvor man i dag antar at komplementsystemet bidrar til sykdomsutviklingen. Her ligger det altså et stort potensiale for å finne nye behandlingsformer for en stor gruppe av pasienter.

Be the first to like.