Lungelege Trond Børvik returnerer til TREC!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

For noen uker siden returnerte lungelege Trond Børvik til TREC for å jobbe med sin doktorgrad etter å ha jobbet en periode på UNN. Hva han forsker på og hvordan han egentlig tilbringer dagen på TREC-kontoret kan du lese om i dette intervjuet – besvart og sitert på hans egen dialekt, til ære for Ankenes-væringen selv!

Trond Børvik (55) er til daglig overlege ved lungevdelingen på UNN, men har siden begynnelsen av mars meldt midlertidig overgang til universitetet for å ferdigstille sin doktorgrad på TREC. Han begynte som stipendiat for noen år siden og gleder seg nå til å komme i mål med graden sin. 55-åringen, som opprinnelig er fra Ankenes, Narvik, flyttet til Tromsø i 1987, for i overkant av 30 år siden.

Du returnerte nylig til stipendiatarbeidet på TREC! Hvordan har det vært så langt? Det e alltid hyggelig å komme tilbake til TREC. Kollegiet e jo upåklagelig selv om det e noen æ ikke kjenne så godt som andre, men som regel e det retta opp i løpet av første uka. Så e alt tilbake til det samme. Æ har jo attpåtil fått mitt gamle kontor så nu e det jo riktig hjemmekoselig på jobb.

Hva gjør du egentlig om dagen?
Skriv skriv skriv skriv skriv skriv skriv skriv skriv skriv bainnes skriv skriv skriv svette skriv skriv skriv ber te Gud skriv skriv skriv gråt litt skriv skriv skriv skriv skriv… mao… forsøke å få levert en grad til en tidsfrist.

Hvordan ser løpet ut for deg fremover?
– Se over… Æ håpe å være ferdig 6. juli 2018, med håp om endelig levering innen fristen for disputas i år, 1. oktober.

Hvilke forventninger har du til tiden som kommer?
– Forventninger…..æ si som Clubber Lang (Mr T) i Rocky III når han ble spurt, på TV, om prognosan for den første kampen (der han for øvrig banka skjiten av Rocky)… han ser i TV-kameraet og si «prognoisis for tonights match………pain………».

Hvordan havnet du i TREC og hvordan fant du ut at TREC var stedet du ville være?
– Kortversjonen e at æ blei lurt inn i dette av JB (senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen) i den tida da TREC hete HERG. Æ kom jo fra en trygg og go tilværelse på UNN som lege på lungeseksjonen og rett hit tel fag, kunnskap og terminologi som æ knapt hadde hørt om på studiet 16 år tidligere. Veldig fremmed i begynnelsen. Sakte, men sikkert har æ jo lært mæ nokka, men det skulle jo ha gått mye raskere og æ skulle kunne mye mere.

Alle vil jo være i TREC. Bare man har hatt et par kaffepausa og en fest med de folkan her så e jo miljøet spikra og når man ser på JB, Sigrid (Brækkan) og Bjarne (Østerud) sin fagportefølje så skjønne man jo at alt som gjøres her vil være faglig bunnsolid.

Trives du?
– Kem trives ikke i TREC??

Hva slags prosjekt er det du jobber med?
– I begynnelsen skulle vi se på KOLS og risiko for VTE (venøs tromboembolisme), men de siste månedan før æ gikk telbake tel UNN gjorde vi ei lita dreining mot oksygen (hypoksi) og VTE, nåkka æ trur gjør graden faglig større da hypoksi jo e et mye større fenomen enn KOLS, og vi favne da om flere pasientgruppe. 

 Hva vet vi fra før av på dette feltet?
– Egentlig ganske lite om KOLS og VTE. KOLS e en moderat trigger for VTE, men det e masse flere faktora som kan slå inn og gi VTE hos KOLS-pasienta enn selve sykdommen isolert. Det e KOLS som isolert trigger for VTE vi e interessert i å beskrive.

Hypoksi vet vi derimot masse om; fjellklatring, dykking og flyvning e alle relativt dagligdagse aktiviteta som gir en relativ hypoksi-eksponering og derav muligens økt risko for VTE. Der e det mye artikla helt telbake tel 60-tallet.

Vi e jo primært interessert i de pasientan som bare rusle rundt på landjorda med oksygenmetning på 85% 24/7 og muligens derav e i konstant fare for en VTE. Dette kan bli et spennanes tema.

Hva skal du gjøre etter at du er ferdig med doktorgraden?
– UNN, Lungeavdelinga.

Hvis du må beskrive deg selv med tre ord, hva ville det blitt?
– Blid, lat, snill.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
– Se over…… Like å ligge på sofaen (lat), smile (blid) mens æ gjer ongan mine penga tel kino og godteri (snill).

Æ har jo ingen hobby… og det e greit.

Annet du har lyst til å legge til?
– Nix…..æ e tom.

Vi gleder oss til å følge med videre på Tronds arbeid og ønsker han lykke til i innspurten med doktorgraden!

Be the first to like.