Doktorgradrekord på TREC – ni disputaser på ett år

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Det har vært travle tider på TREC: Denne våren har fem stipendiater tatt doktorgrad. Fire av dem har disputert i løpet av en tidsperiode på tre uker, og tre av dem i løpet av åtte (!) dager. – Sannsynligvis UiT-rekord, sier Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

Tidlig på nyåret sparket daværende stipendiat Lars Daae Horvei av det som skulle bli et disputas-maraton denne våren da han disputerte 18. januar 2018. Lars forsket på sammenhengen mellom kroppsfett, høyde og risiko for venøs blodpropp. Avhandlingen baserte seg på data fra Tromsø-undersøkelsen, og etter en strålende opptreden på den store dagen, kunne han stolt kalle seg “doktor”. Etter et lite opphold, ble det Jostein Lappegårds tur. Han disputerte 28. mai og hadde brukt data, også fra Tromsø-undersøkelsen, til å se på variasjon i blodcellestørrelse og risiko for åreforkalkninger, hjerteinfarkt og hjerneslag. Kort tid etter fulgte Trygve Sølberg Ellingsen med sin disputas 11. juni – han hadde forsket på sammenhengen mellom variasjon i blodcellestørrelse og risiko for venøs blodpropp. To dager senere, 13. juni, disputerte Simin Jamaly med spennende resultater fra labben om ekstracellulære vesiklers rolle i patogenesen av venøs blodpropp. Den siste som disputerte før sommeren var Gro Grimnes, som hadde sin store dag 18. juni der hun forsvarte avhandlingen sin, som tok for seg infeksjon, inflammasjon og risiko for venøs blodpropp.

– Det er en viktig del av vår virksomhet som translasjonsmedisinsk senter å levere forskning på et høyt nivå. Vi har også et oppdrag for universitetet som går på å produsere PhD-kandidater som kan gå videre med en akademisk karriere som forsker, eller som kan ta med seg forskningen inn i klinikken og på den måten gjøre bedre vurderinger til fordel for pasientene, sier senterleder ved TREC, professor John-Bjarne Hansen.

Krevende, men inspirerende

At TREC har avlevert fire doktorgrader på tre uker er et vitnesbyrd om at senteret har lyktes i sitt oppdrag, mener senterlederen.

– Det har vært krevende og mye arbeid, men også spennende og inspirerende. Arbeidsinnsatsen har vært enorm, og det er mange som har stått på for å få det til.

Den hektiske perioden startet allerede før jul, da de fleste stipendiatene leverte sine avhandlinger i perioden februar-mars.

– Det har definitivt vært mye å gjøre. Vi har lest veldig mange avhandlinger veldig mange ganger, sier nestleder ved TREC, førsteamanuensis Sigrid Brækkan. Hun beskriver perioden som en av de mest intense periodene hun har opplevd på jobb.

– Det har jo også pågått andre prosjekter samtidig hele veien, så det er klart at det blir travelt. Samtidig er det stor stas rundt det. Det er utrolig bra at så mange blir ferdige til planlagt tid. Vi hadde selvsagt ikke sett for oss at vi skulle ha tre disputaser i løpet av en drøy uke, men det gikk! Vi rekrutterte mange til å begynne i TREC i løpet av den samme perioden, så det er godt å se at det også er mange som fullfører samtidig.

Trolig UiT-rekord

John-Bjarne og Sigrid har vært henholdsvis hoved- og biveileder for samtlige av de fem stipendiatene som har disputert i vår. Ingen av dem kjenner til at det i noen andre forskningsmiljøer har vært såpass stor produktivitet. At det er en “klubbrekord” i TREC er de dessuten ikke i tvil om.

– TREC er et viktig og svært produktivt forskningssenter ved universitetet. Jeg er svært imponert over antall doktorgrader som produseres og over veiledningskapasiteten. Det er sannsynligvis ny rekord ved UiT at en forskningsgruppe har fire disputaser i løpet av noen få uker. TREC er et godt eksempel på at en fokusert forskningssatsning av en viss størrelse gir utrolig gode resultater, sier Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

Hun trekker frem god ledelse og synes TREC er flink til å tiltrekke seg forskerlinjestudenter og stipendiater som gjennomfører doktorgradsløpet innenfor tidsfrister.

– Sist, men ikke minst, vil forskningsresultatene i TREC gi ny innsikt i blodpropppsykdom og komme pasienter til gode, sier UiT-rektoren.

Året 2018 blir et stort rekordår for TREC – det er nemlig planlagt fire disputaser til i løpet av høsten, som betyr at senteret lander på totalt ni doktorgrader i løpet av ett år.

Be the first to like.