Sigrid Brækkan har uteksaminert sin første PhD-kandidat!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Onsdag 29. august disputerte Nadia Arshad med avhandlingen “Venous thromboembolism: Incidence, recurrence and mortality” etter fire år som stipendiat ved TREC. Hun har blitt fulgt opp av Sigrid Brækkan, som har vært hennes hovedveileder. Det var dermed en stor dag for Sigrid også, som fikk uteksaminert den første PhD-studenten hun har vært hovedveileder for.

– Det føles veldig bra. Dette betyr mye for meg. Jeg har for første gang fått vist at jeg kan lage og lede et prosjekt fra start til slutt og veilede en kandidat hele veien gjennom doktorgradsreisen, sier en glad Sigrid.

Sigrid er førsteamanuensis ved UiT og nestleder i TREC og har dyptgående erfaring innenfor forskning. For det ble hun i fjor hedret med en pris fra universitetet. Hun har siden 2014 vært biveileder for 12 doktorgradskandidater sammen med senterleder på TREC, professor John-Bjarne Hansen, og alle studentene har fått sin grad. Denne gangen har det vært Sigrid som har sittet i førersetet, mens John-Bjarne Hansen har vært biveileder.

– Det er litt mer arbeid å være hovedveileder sammenlignet med det å være biveileder. Da er man den som skal trekke i trådene, lage en arbeidsplan og en tidsplan og sørge for at man kommer i mål, forteller Sigrid.

Og selv om det er første, er det langt fra den siste PhD-studenten Sigrid skal være hovedveileder for. Hun har tre studenter til som alle er medisinstudenter som går forskerlinjen, og som etter planen skal levere avhandlingene sine når de er ferdige med studiet.

Be the first to like.