Helle går over til “den andre siden”: Skal forske selv

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Helle Jørgensen har siden begynnelsen vært del av TREC-teamet som rådgiver og administrativ koordinator. Nå tar hun steget inn i forskningens verden som forsker selv idet hun går inn i en stipendiatstilling som hun skal ta fatt på de neste fire årene.

Fra og med starten av januar trådte Helle inn i sin nye stipendiatstilling, en stilling hun skal kombinere med noen av sine nåværende arbeidsoppgaver. Om fire år står hun forhåpentligvis i den andre enden med en doktorgrad i hånden.

Du har jo vært i TREC en stund. Når startet du og hva har vært arbeidsoppgavene dine så langt?
– Jeg startet samtidig med oppstarten av TREC sommeren 2014. Siden da har jeg vært administrativ koordinator for senteret. Det innebærer at jeg har hatt ansvar for det meste av senterets administrative aktiviteter i alt fra ansettelser og oppfølging av våre ansatte, forskningsportefølje, økonomi, rapportering, konferanser, møter og formidlingsaktivitet.

Hvordan skal du kombinere de to ulike stillingene?
– Nå skal jeg jobbe både som koordinator og som doktorgradsstipendiat. Jeg skal hovedsakelig være doktorgradsstipendiat og har fordelt uken mellom de forskjellige stillingene med konkrete tidsangivelser for når jeg skal jobbe med det ene eller det andre.

Hva skal du forske på?
– Sosioøkonomisk status og risiko for venøs blodpropp. Jeg skal se på om blant annet utdanning, inntekt og yrke har noe å si for risikoen for å få venøs blodpropp.

Helle kommer opprinnelig fra Finnsnes, men har bodd i Tromsø siden 2010.

Hva har du gjort før du begynte i TREC?
– Jeg har en mastergrad i historie fra 2006. Siden da har jeg jobbet med litt forskjellig i Oslo, før jeg begynte ved nåværende Oslo Met i 2007 og var der tre år. Etter det flyttet jeg til Tromsø og begynte som forskningsrådgiver ved Helsefakultetet ved UiT. Gjennom den stillingen kom jeg i kontakt med senterleder for TREC John-Bjarne Hansen, som igjen gjorde at jeg endte opp i TREC i 2014. I 2017/2018 var jeg ett år i Porteføljekontoret hos Helse Nord IKT, men utover det har jeg vært i TREC siden 2014.

Hvordan blir det å skulle begynne å forske?
– Det blir kjempespennende! Jeg gleder med til å kunne fokusere på ett prosjekt og jobbe med noe som er «mitt», samtidig som jeg kan fortsette å være del av det flotte miljøet vi har i TREC. Videre blir det flott å ha tid til å fordype seg i den vitenskapelige tematikken rundt venøs blodpropp.

Hva er din drivraft til å gå over til forskningens verden?
– En drivkraft var lysten på å prøve noe nytt. Jeg har jobbet innenfor forskningsadministrasjon i en del år og kjenner den administrative siden av forskning godt. I forskningsadministrasjon jobber man for at forskere skal kunne gjøre en så god jobb som mulig. Når jeg nå får muligheten til å gå over til «the other side» ønsker jeg både å kunne bidra til ny kunnskap om en svært viktig sykdom, samtidig som jeg har muligheten fokusere på et eget prosjekt og ikke hovedsakelig tilrettelegge for andre.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
– Jeg har tre barn i aktiv alder og det meste av fritid går til dem. Utover det er jeg veldig glad i å lese og i å være ute i naturen.

Hvis du må beskrive deg selv med tre ord, hva ville det blitt?
– Omsorgsfull, effektiv og etter hvert ganske pragmatisk.

Vi ønsker Helle velkommen til “den andre siden” og gleder oss til å følge med på prosjektet hennes videre!

1 person likes this post.