Mistanke om lungeemboli- hvem trenger CT-undersøkelse?

Av Gro Grimnes, stipendiat i TREC

Lungeemboli er en alvorlig tilstand hvor tidlig diagnostikk og behandling kan være avgjørende. Symptomene på lungeemboli, som tung pust, pusteavhengige smerter og hoste, er vanlige også ved andre tilstander som for eksempel lungebetennelse. For sikker diagnose er det derfor ofte nødvendig med CT-røntgen av lungene.

Continue reading

1 person likes this post.