Ubehandlet overfladisk venetrombose gir betydelig økt risiko for dyp venetrombose

Av Ellen Brodin, Førsteamanuensis i TREC

Data fra en nylig publisert dansk registerstudie viser at ubehandlet overfladisk venetrombose gir betydelig økt risiko for dyp venetrombose. Senior woman patient with UK nurse

Flere studier har de senere år vist at det er en sammenheng mellom overfladisk venetrombose (SVT) og risiko for trombose (blodpropp) i det dype venesystemet og lungeemboli. Akkurat hvor stor risikoen er, og hvordan man skal behandle disse pasientene, har vært under diskusjon.  Hvorvidt SVT også øker risikoen for arteriell trombose (hjerteinfarkt og hjerneslag) er ikke kjent. Continue reading

2 people like this post.