Kontakt

Mestringstilbudet Blues Mothers er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, og er forankret i Familiens hus i Tromsø. Fagansvarlig og koordinator for tilbudet er Line Moldestad som også er leder av Familiens hus med de to underavdelingene på Stakkevollan og Langnes. Sammen med Solveig Wallann er Moldestad gruppeleder for Blues Mothers. Professor og psykologspesialist Catharina Elisabeth Arfwedson Wang er faglig ansvarlig for utviklingen av psykoedukasjonsdelen i mestringsgruppen. Per i dag er det psykologene i Tromsø kommune som gjennomfører psykoedukasjonen i Blues Mothers.

Kontaktpersoner/fagansvarlige

Line Moldestad
Leder av Familiens hus
Nettsideansvarlig, leder av gruppetilbudet
Utdannet barnevernpedagog
Etter-/videreutdanning:
• Spesialpedagogikk
• Kommunal læring, omstilling og kompetanseutvikling
• Marte Meo - terapeut
• ICDP trener og veileder
• COS-P veileder
• KID- (Kurs i mestring av depresjon) gruppeleder
Solveig Wallann
Førskolelærer i Åpen barnehage
Leder av gruppetilbudet
Utdannet førskolelærer
Etter-/videreutdanning:
• Spesialpedagogikk
• Psykisk helse
• ICDP trener og veileder
• COS-P veileder
• KID- (Kurs i mestring av depresjon) gruppeleder
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang
Professor og psykologspesialist, UiT Norges Arktiske Universitet
Nettsideansvarlig
Utdannet psykologspesialist med doktorgrad
Etter-/videreutdanning:
• Spesialist i klinisk psykologi
• Autorisert veileder i kognitiv terapi
• Flere sertifiseringer knyttet til sped- og småbarns psykiske helse

Gjerne ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker å implementere Blues Mothers i din kommune.