Kontakt

Mestringstilbudet Blues Mothers er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, og er forankret i Familiens hus i Tromsø. Fagansvarlig for tilbudet er Solveig Wallan som også er koordinator av Familiens hus med de to underavdelingene på Stakkevollan og Langnes. Professor og psykologspesialist Catharina Elisabeth Arfwedson Wang er faglig ansvarlig for nettsiden og for utviklingen av psykoedukasjonsdelen i Blues Mothers. Gruppeledere for Blues Mothers er Solveig Wallan og Lena Hansen som er pedagog i Familiens hus. Kommunalt ansatte psykologspesialister i Forebyggende helsetjenester har ansvaret for gjennomføringen av psykoedukasjonen i Blues Mothers.

Kontaktpersoner/fagansvarlige

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang
Professor og psykologspesialist, UiT Norges Arktiske Universitet
Nettsideansvarlig
Utdannet psykologspesialist med doktorgrad
Etter-/videreutdanning:
• Spesialist i klinisk psykologi
• Autorisert veileder i kognitiv terapi
• Barnefaglig sakkyndig
• Flere sertifiseringer knyttet til sped- og småbarns psykiske helse
Skrevet boken: Babyblues. En selvhjelpsbok for nybakte foreldre.
Solveig Wallann
Koordinator av Familiens hus
Leder av gruppetilbudet Blues Mothers
Utdannet førskolelærer
Etter-/videreutdanning:
• Spesialpedagogikk
• Psykisk helse
• ICDP trener og veileder
• COS-P veileder
• KID- (Kurs i mestring av depresjon) gruppeleder
Line Moldestad
Tidligere leder av Familiens hus
Tidligere leder av gruppetilbudet Blues Mothers
Nå ansatt ved Familievernkontoret i Tromsø
Utdannet barnevernpedagog
Etter-/videreutdanning:
• Spesialpedagogikk
• Kommunal læring, omstilling og kompetanseutvikling
• Marte Meo - terapeut
• ICDP trener og veileder
• COS-P veileder
• KID- (Kurs i mestring av depresjon) gruppeleder

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker å implementere Blues Mothers i din kommune.