Forskere bidrar i minifestivalen “Lyden av Skallelv”

Det blir noen spennende dager i Skallelv i august. Foto: Kristin Nicolaysen

Forskere fra IMMKven-prosjektet bidrar i ny minifestival som har fått støtte fra KMD.

Skallelv bygdelag planlegger en todagers minifestival i kvenbygda Kallijoki/Skallelv i begynnelsen av august i 2019. Festivalen dreier seg om kulturell- og språklig revitalisering for barn, unge og eldre.

Under minifestivalen vil det blant annet bli vandring langs Skallelva med fortellinger om Skallelv på kvensk og norsk; barneprogram med naturen og strendene som lekeplass; filmvisning og samtale med utgangspunkt i opptak fra IMMKven-prosjektet og minne- og fortellingsarrangement med bidrag fra IMMkven-forskerne.

Film og dialog

Filmskaper Kristin Nicolaysen, deltaker i IMMKven-prosjektet, er en av initiativtakerne til minifestivalen i Skallelv. Kristin forteller at ved å dele klipp fra filming tilknyttet IMMKven prosjektet – slik hun vil gjøre på festivalen i Skallelv –  så gis publikum et innblikk i prosessen der hennes sønn Iver Isak lærer kvensk hos sin bestefar Egil Sundelin.

-De små presentasjonene fra IMMKven-filmingen har utløst givende diskusjoner med publikum, sier Kristin. Dialogen i etterkant handler ofte om motet til å hente frem språket; noen har ikke helt tort det enda, noen er så smått i gang, og uansett synes fokuset å være inspirerende og gjøre folk nysgjerrige.

Kristin har også tatt med seg kamera for å følge det voksende kvenske kulturlivet i Nordreisa, i hovedsak spelet Kyläpeli, med sine mange ulike aktører.

– Å se at det skjer positive ting i det kvenske/ norsk-finske miljøet betyr mye for mange.

Hun forteller at de ulike tematikker som løftes frem av museum og kulturentreprenører er kilde til friske diskusjoner om både historiske begivenheter, hendelser, fakta, tradisjoner men også mer ømtålige temaer som åpner opp for dialog om kvensk, norsk finsk identitet i dag.

Fortellinger og minner

I samarbeid med forskere fra IMMKvenprosjektet planlegges det under minifestivalen også en fortellerkveld – ‘Muistelijan ilta’ – der fortellinger og minner med tilknytning til Kallijoki/Skallelv kan formidles.

– Her blir det spennende å se hvilke verdier som kommer til uttrykk i slike muntlige kulturminner, sier Stein Roar Mathisen, som er folklorist og som har tatt over som prosjektleder av IMMKven-prosjektet fra 2019.

Arrangementet «Lyden av Skallelv» er en pilot som gir Skallelv bygdelag anledning til å vurdere dette som en årlig begivenhet.

Minifestivalen har fått støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne kule og fargerike familien hilser velkommen fra en naustvegg i Skallelv. Foto: Kristin Nicolaysen

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.