IMMKven-forskning på vandreutstilling

IMMKven skal lage en vandreutstilling som arena for dialog om, og formidling av, forskningen som gjøres i prosjektet. Nå har Forskningsrådets SAMKUL-program innvilget økonomisk støtte til vandreutstillingsideen.

IMMKven-prosjektet planlegger ei utstilling som kan gjøre folk nysgjerrige på det kvenske og det norskfinske i samtida.

Fra Vadsø i øst til Nordreisa i vest

Det planlegges ei utstilling som inviterer folk bredt inn – fra Vadsø i øst til Nordreisa i vest – til å møte og reflektere omkring innsikter og funn fra forskningsprosjektet, og som videre bidrar til samfunnsdebatt rundt den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner.

Ikke minst har prosjektet en målsetning om at utstillingen skal stimulere interessenter, inkludert private og offentlige aktører, til å delta i dialog og samhandling relatert til artikulasjon og forvaltning av kvensk/norskfinsk kulturarv.

Sammen med kvenske og norskfinske aktører

Den planlagte utstillingen skal utformes i samarbeid med museer og kvenske-/norskfinske institusjoner i Finnmark og Troms.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, som er partner i IMMKven-prosjektet understreker verdien av en slik måte å formidle forskning på. Mia Krogh, avdelingsleder og konservator ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, sier dette kan gi publikum innsikt i konkrete forskningsresultater og forhåpentligvis bedre forståelse for hvordan «faktainformasjonen» som museer presenterer i utstillinger og opplegg frembringes.

– Å bruke utstilling som arena for dialog om, og formidling av, forskningen synliggjør at det ligger en større prosess bak enn det publikum i først omgang ser komme til uttrykk på museet i form av en utstilling eller et foredrag, forklarer Krogh.

I første omgang skal vandreutstillingen reise fra Vadsø til Tromsø; dernest vil man underveis i arbeidet med utstillingen også jobbe for at den kan vises flere steder i landet, og gjerne i våre naboland.

Utradisjonell formidling av viktig forsking

Utstillingen vil bidra til å gjøre IMMKven-forskning spennende og konkret, gjøre folk oppmerksom og nysgjerrig på det kvenske/-norskfinske.

IMMKven-prosjektpartner og filmskaper Kristin Nicolaysen understreker at man med utstillingen når et bredere publikum enn med tradisjonell forskningsformidling noe som vil bidra til anerkjennelse av det kvenske, samt utfordre stereotypier ved å vise mangfold og fremheve en kultur som (fortsatt) lever her og nå.

– Med forskningsprosjektet IMMKven har vi gleden av å studere noe av det som skjer med kvensk språk og kultur her og nå, og for tiden skjer det utrolig mye, forklarer Kristin.

– Pulsen er høy, kulturuttrykkene mange, festivaler og spel gror frem, det brygges qvenbrygg, det bygges lune kvenske språkreir. Det foregår smertefritt og smertefullt, sier Kristin, som videre forteller at med den planlagte vandreutstillinga ønsker prosjektet å invitere folk inn i forskningsverdenen slik at de får se hvilke spørsmål vi stiller vi oss og noen av de fortellinger folk deler i møte med oss.

Samarbeidet mellom UiT Norges arktiske universitet, Nicolaysen Film AS og Vadsø museum-Ruija kvenmuseum utgjør en viktig arena for å mobilisere forskingsmiljø til å jobbe fram slike kreative og innovative formidlingsopplegg.

For IMMKven-forskere er det spennende å ta i bruk slike arenaer for samarbeid og formidling av forskning, samtidig som det utfordrer forskerne til å tenke nytt omkring hvordan de snakker om forskning.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum i vinterlandskap rett etter innflytting i 2016. Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.