Kvensk kulturarv i Koronaens tid

Koronapendemien har fått betydning for Kvenske institusjoner og -prosjekter (Skjermdump).

Da kvenprosjektet IMMKven først ble skissert, var det ut fra et ønske om å finne ut mer om de prosessene som allerede var i gang rundt aktiviseringen og framvisningen av en kvensk kulturarv i samtiden. Hva skjer nå?

Kvensk kulturarv i vinden

Etter hvert som feltarbeid ble gjennomført, ble det klart at kvensk kulturarv var i vinden på mange måter, og det viste seg å være større aktivitet enn ventet på en rekke forskjellige arenaer.

Den nye synliggjøringen av kvensk kulturarv som fanget vår oppmerksomhet ble spesielt tydelig på noen nye arenaer. Dette gjaldt særlig festivaler og forskjellige offentlige kulturarrangement, men også forskjellige kulturnæringer basert på kvensk kultur, innenfor alt fra turisme, teater, og til ølbrygging.

Dette var nyskapende områder, selv om det var basert på eldre kulturelementer, som ble fortolket og formidlet i nye sammenhenger.

Covid 19-virus-tiltak og kvensk kulturarv

Så kom koronaepidemien til Norge, og regjeringen iverksatte omfattende tiltak for å begrense en omfattende spredning av Covid 19-viruset. Disse tiltakene rammet, eller kommer til å ramme i ulik grad mange av akkurat de virksomhetene som vi i IMMKven har rettet oppmerksomheten mot.

Korona-epidemien er selvfølgelig frustrerende for alle som har vært involvert i arbeidet for å fremme bevisstheten om den kvenske kulturarven. Og umiddelbart kan det se ut som om det også setter en stopper for undersøkelser av dette feltet.

Nye spørsmål trer fram

Men slike epidemier kan også være en mulighet for å se nærmere på endringsprosesser, og å studere hvilke nye valg som må gjøres. Koronautbruddet hjelper oss å stille ting i relieff, fordi mange ting blir klarere når et fast mønster brytes.

Det kan gjøre det lettere å forstå de aktivitetene som ikke lenger kan gjennomføres, og om det fantes eventuelle svakheter ved måten de var organisert på.

Hovedspørsmålet framover blir likevel hvordan arbeidet for den kvenske kulturarven i denne tiden kan bevege seg inn på nye arenaer eller hvordan de etablerte omgangsformene kan endres?

Det var allerede etablert en rekke digitale plattformer på Facebook og i blogger, og det er lett å tenke seg at dette vil øke i den nye situasjonen. Men kan også kontakten mellom kvensktalende besteforeldre og barnebarn som vil lære seg språket bevege seg over på slike plattformer?

Kontinuitet og tilpasning

Et hovedpoeng i kvenprosjektet har vært at bruken av den kvenske kulturarven er en kontinuerlig prosess, som stadig tilpasser seg nye ytre omstendigheter.

Vi regner med at dette vil skje også i den pågående koronaepidemien, og vil prøve å være særlig åpne for å få med oss de nye uttrykkene som er under utvikling.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.