Monthly Archives: August 2019

Origami uke 34

Hei

Origami vil starte opp på onsdag 21.08.19 kl. 16.00 ved TEO H1 1.229. Kom og bli bedre kjent med oss 😀


Origami will start up on Wednesday 21.08.19 at 16.00 at TEO H1 1.229. Come and get to know us 😀

Forandring av en dato i uke 35

Hei!

Kinoen var reservert på tirsdagen 27.08.19, så i uke 35 er det heller satt opp animevisning på torsdag 29.08.19 kl. 17 istedet. Resten av tirsdagene i semesteret vil det bli anime 🙂

——

The cinema was booked on Tuseday 27.08.19, so in week 35 we will have anime on Thursday 29.08.19 instead at 17.00. In the rest of the semester the anime will be on Tusedays. 🙂