Kalender

Dette er den foreløpige planen for Nakama H21:

Mandag: 11.00 -12.30 Lunsjmøter ROM: TEO-H2 2.128 Studentsamfunnet Møterom (Begynner 30.08.21)

Mandag: 17.00-20.00 Japansk for nybegynnere ROM: TEO-H2 2.128 Studentsamfunnet Møterom ELLER 1.229 på Teorifagsbygg hus 1 (TEO H1)  (begynner 23.08.21)

Tirsdag: 16.00 – 19 .00 Origami ROM:
TEO-H2 2.128 Studentsamfunnet Møterom (annen hver) ELLER 1.229 på Teorifagsbygg hus 1 (TEO H1) (Begynner 31.08.21)

Onsdag: 18.00 – 20 .00 Japansk for litt mer enn nybegynnere ROM: Hovedsaklig over discord (og hvis det blir etterspurt fysisk  1.229 på Teorifagsbygg hus 1 (TEO H1)) (Er pågående)

Torsdag: 17.00 – 20.00 Anime  ROM: Store kino 6.222 på teorifagsbygg hus 1 (TEO H1) (Begynner 19-08.21)

Siste søndag i måneden: 14.00 – 17.00 Filmvisning ROM: Store kino 6.222 på teorifagsbygg hus 1 (TEO H1) (Begynner 29.08.21)

Anbefales å sjekke siste nytt for å se om det er noen aktiviteter som er engangstilfeller eller avlyst for spesiell uke!