Kalender

Dette er de faste aktivitetene for Nakama vår 2020:

Tirsdag: 17.00 – 20.00 Anime ROM: Store kino 6.222 på teorifagsbygg hus 1 (TEO H1)

Annen hver onsdag: 16.00 – 19.00 Origami ROM:  1.229 på Teorifagsbygg hus 1 (TEO H1)

Torsdag: 17.00 – 20.00 Japansk (begynnere)  ROM:  1.229 på Teorifagsbygg hus 1 (TEO H1)

Siste søndag i måneden: 14.00 – 17.00 Filmvisning ROM: Store kino 6.222 på teorifagsbygg hus 1 (TEO H1)

Anbefales å sjekke siste nytt for å se om det er noen aktiviteter som er engangstilfeller eller avlyst for spesiell uke!