Monthly Archives: February 2021

Saksliste 20/21

Saksliste for årsmøtet 2020/21
1. Godkjenning av innkalling og saksliste for årsmøte
2. Velge ordstyrer, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Styrets beretning til Årsmøte
5. Godkjenning av revidert regnskap
4. Forslag handlingsplan 2021
5. Forslag budsjett 2021
6. Forslag til endring av vedtekter
7. Valg av nytt styre
8. Annet

Årsmøte 20/21

Nakama inviterer til årsmøte Torsdag 11.03.21 kl 18.00 over Zoom.

Hvis du vil delta, send pm over discord, send oss en mail eller trykk på skal på facebook-arrangementet, så får du linken og passordet til møtet.

Husk å betale semesteravgift høst20 for å ha stemmerett!