Kontaktinformasjon

Kontakt Nakama på:

Mail:

nakamauit@outlook.com

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/NakamaUiT/

Kontor-treffetid:

Ikke oppsatt enda. Kontakt etter ønske om fysisk møte.

Kontoret er  2.124 ved siden av Bodega i Teorifag hus 2.