Velkommen til bloggen for forskningsprosjektet Sami entrepreneurs and research collaboration

Vi har gitt prosjektet den norske tittelen Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i samiske områder.

I dette prosjektet skal forskere fra Norut, UiT Norges arktiske universitet og Högskolan Dalarna i Sverige finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder.

Vi spør: Hva påvirker entreprenørenes handlingsrom og hvordan kan samarbeid med forskere bidra til at dette rommet vokser?

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med NordNorsk Reiseliv AS og satsingen “Johtit – Samisk Reiseliv”.

Forskerne jobber tett sammen med entreprenører innen samisk reiseliv. En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionale forskningsfond (RFF-Nord) og skal gå over tre år.

I denne bloggen skal vi formidle fra den dialogbaserte forskningsprosessen.

Foto: Ørjan Bertelsen, www.nordnorge.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Velkommen til bloggen for forskningsprosjektet Sami entrepreneurs and research collaboration

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *