Vellykket rekruttering av medforskere!

Som forsker er det alltid spennende å se om vi klarer å rekruttere informanter som kan være med på å belyse sider ved vår forskning.

Denne gangen er vi ute etter mer enn informanter; vi skal utvikle helt nye metoder for å forske i dialog med samiske entreprenører. Vi skal innlemme dem som medforskere, og vi skal samarbeide over flere år.

Da er det særlig viktig at vi får en god match.

Forskergruppen troppet opp på den første JOHTIT– samlingen i Alta 27.-28. februar 2018 hvor 26 samiske reiselivsbedrifter var samlet til kick-off. De er utvalgte deltakere på et treårig kompetansehevingsprogram for å øke verdiskapingen i samiske reiselivsbedrifter i regi av Nordnorsk Reiseliv.

Dette var vår rekrutteringsarena, og vi fikk vår tilmålte halvtime til å presentere ideene bak forskningsprosjektet.

Klarte vi å få fram essensen, så entreprenørene nytten i å delta i et slikt prosjekt? Vi var utrolig spente på om noen ville bite på under minglingen i pausen, og joda, fem deltakere synes dette var spennende, og ville være med oss på denne reisen.

Vi puster lettet ut over at vi har klart å rekruttere det antallet vi hadde som mål i prosjektet, og vil nå bruke tida framover til å bli bedre kjent.

Vi gleder oss til å ta fatt!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.