Viktig og vellykket konferansedeltakelse

Alle forskerne i prosjektet var involvert på konferansen the 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research som ble arranger i Alta.

Godt over 200 personer deltok på konferansen, som rettet fokus på turismens implikasjoner og dilemmaer.

Urfolkseprenørskap i reiselivet

Vi arrangerte en sesjon som løftet fram kunnskap knyttet til urfolkseprenørskap i reiselivet:  «Indigenous entrepreneurship, indigenous knowledge and tourism.»

De konkrete innleggene med direkte link til det pågående forskningsprosjektet var:

Trine Kvidal-Røvik holdt et innlegg med tittelen “Indigenous tourism and the maneuvering in a terrain of tension.”

  • Tourism in mining areas of Northern Sweden: Land of possibilities or continuous struggle? Albina Pashkevich
  • Are we there yet? Indigenous tourism and the manoeuvring in a terrain of tension. Trine Kvidal-Røvik
  • Performing spaces for creativity and innovation: Entrepreneurship in Sami Tourism. Brynhild Granås & Line Mathisen
  • Researchers as sparring partners: Importance of dialogue-based method in conjunction with Sami entrepreneurs. Siv Merete Selnes Sara
  • Supporting tourism entrepreneurship in Sami areas: Financial and political instru- ments in Norway and Sweden. Vigdis Nygaard, Albina Pashkevich & Line Mathisen

Innleggenes abstracts er tilgjengelige her.

Aktører fra reiselivsnæring, universitet og Nordnorsk Reiseliv satt i panelet som diskuterte «Sámi tourism in the North.»

Samisk reiselivsworkshop

Under konferansen var det også en spennende workshop med tittelen «Sámi tourism in the North.»

Aktører fra reiselivsnæring, universitet og Nordnorsk Reiseliv satt i panelet, hvor samisk reiselivs muligheter og utfordringer ble diskutert.

Fra vårt prosjekt satt vår medforsker Siv Selnes Sara i panelet.

De andre som satt i panelet var Hilde Bjørkli, Arvid Viken, Dieter Müller, Ellinor Utsi & Nina Smedseng. Brynhild Granås oppsummerte den viktige diskusjonen.

Inspirerende keynote-foredrag

Det nordiske symposiet ga flere anledninger til å diskutere og reflektere rundt samisk reiseliv. Alle de tre keynote-holderne bidro på ulikt vis til gode refleksjoner.

På konferansens første dag, ga Carina Ren og Bryan Grimwood de interessante foredragene «Tourism trouble» og «Unsettling responsibilities in Arctic Tourism.»

På dag to, åpnet Britt Kramvig konferansen med det svært relevante foredraget «Turbulent indigenous objects,» som tok for seg kontroverser knyttet til turismens bruk og misbruk av samiske objekter og samiske kulturelle praksiser.

En kort beskrivelse av keynote-innleggene er tilgjengelige her.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.