Reiselivsentreprenør imponerte på forskningsarena

Siv Merete Selnes Sara er en av de samiske reiselivsentreprenørene som er med i vårt prosjekt.

Siv Merete Selnes Sara imponerte på the 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Alta.

Vi har gjennom forskningsprosjektet utviklet et godt samarbeid med henne.

Under konferansen Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Alta styrket hun samarbeidet og dialogen ytterligere da hun deltok som en av formidlerne fra forskningsverdenen.

Hun kastet seg inn i rollen som medforsker og bidro på flere arenaer under konferansen.

Hun ga blant annet en presentasjon med tittelen «Researchers as sparring partners: Importance of dialogue-based method in conjunction with Sami entrepreneurs» i sesjonen «Indigenous entrepreneurship, indigenous knowledge and tourism.»

Dette var første gang Siv presenterte på en forskerkonferanse. Hun fikk mange positive tilbakemeldinger på en veldig personlig og nær tilnærming i sin fortelling om reiselivsetableringen.

I tillegg var Siv en av pandeldeltakerne i en workshop med tittelen «Sámi tourism in the North.» Aktører fra reiselivsnæring, universitet og Nordnorsk Reiseliv satt i panelet, hvor samisk reiselivs muligheter og utfordringer ble diskutert.

Vi var mange som ble imponert og inspirert av Sivs bidrag på forskerkonferansen i Alta.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.