Tanker om turisme i Havøysund

Vi besøker flere vakre steder gjennom forskningsprosjektet. Her på vei til Havøysund.

Forskerne får litt visuelt påfyll når de reiser rundt i Finnmark for å besøke samiske reiselivsaktører.

Tiden i bil går fort når det er så mye vakkert å se.

Dette er et bilde fra en flott tur til Havøysund som Line og Brynhild var på.

Der ble de blant annet spontaninvitert til å dele spennende tanker om turisme i Havøysund med ulike reiselivsaktører, inkludert våre samiske entreprenører.

Det skal mer til enn en punktering for å stoppe forskerne på tur.

Av og til går ikke ting som planlagt (man kan for eksempel plutelig punktere!) og en tur for å orientere seg i Havøysund tar mer tid enn det som var satt av til formålet.

Litt stress, men ikke mer enn at Brynhild og Line klarte å komme tidsnok til sine møter!

Dagen ble avsluttet med et besøk i bedriften til våre samiske informanter hvor de fikk snakket om utfordringer og muligheter knyttet til utvikling av et turistkonsept med samisk forankring.

Hvordan kan det samiske forvaltes i møter med turister? Hvilke muligheter ser entreprenørene?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.