Forskerne er fortsatt på farten

Besøkene til prosjektdeltakerne tar forskerne ut i vakker natur.

Denne høsten har vi forskere brukt tid til å bli enda bedre kjent med de reiselivsentreprenørene som er med i prosjektet vårt.

Vi har vært på besøk hjemme hos dem, ute på vidda eller andre steder der de har sin reiselivsbedrift.

Dette har gitt oss en dypere innsikt i kontekst til reiselivssatsingen og hvordan denne er knyttet til sted, familie, tradisjoner og identitet.

Reiselivsentreprenørene har også blitt bedre kjent med oss.

Vi er som regel to forskere som sammen drar på besøk til bedriftene som er med i prosjektet.

Tiden vi er på reise på vei til og fra våre med-forskere gir et viktig rom for samtale om forskerprosessen vi er inne i.

Vi diskuterer blant annet hvordan dette konkrete prosjektet gir anledning til refleksjoner omkring hva forskerens rolle kan og bør være i et dialogbasert forskningsprosjekt.

Forskerne i prosjektet er stadig på farten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.