Slik driver vi med forskningsformidling

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

For snart ett år siden bestemte TREC seg for å satse ytterligere på forskningsformidling og ansatte dermed en journalist i deltidsstilling. Du kan møte pennen bak bloggen, medisinstudent og journalist Dana Meknas, her, samt lese mer om hvorfor og hvordan TREC satser på forskningsformidling!

I januar 2017 begynte undertegnede i en stilling som journalist/kommunikasjonskonsulent ved TREC – senter for tromboseforskning. Senteret har siden det ble startet i 2014 vært opptatt av forskningsformidling. I 2016 var forskningsgruppen (senteret) en stor bidragsyter i forskningsformidlingen ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og var den forskningsgruppen med flest publiserte saker på IKM – Institutt for Klinisk Medisin – med hele 60 % av publikasjonene. Tanken med å ansette en journalist, er å styrke satsingen på forskningsformidling ytterligere. Det er to hovedoppgaver i journaliststillingen: Produksjon av egne saker og bearbeiding av populærvitenskapelige artikler som forskerne ved senteret utarbeider. Senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, sier det var en viktig avgjørelse som kaster lys på senterets fokus på og prioritering av forskningsformidling.

– Forskerne hos oss skal først og fremst drive forskning på høyt, internasjonalt nivå og formidle resultatene i tradisjonelle vitenskapelige kanaler – det vil si skrive artikler i vitenskapelige tidsskrift og ha presentasjoner på kongresser. Videre skal de lære allmenn rettet formidling hvor hele senteret trenger støtte av en journalist for å bedre kvaliteten og kvantiteten av arbeidet, sier han.

Om meg
I tillegg til å være journalist i TREC, studerer jeg medisin ved UiT der jeg nå er på tredjeåret. Det er på mange måter relevant i jobben, da jeg har kunnskap nok til å forstå forskningen vi ønsker å formidle, men samtidig kan ha et utenfra-perspektiv ved at det ikke er alt jeg har så inngående kjennskap til. Det å kunne tenke som «den vanlige mannen i gata» er positivt når man skal skrive på en måte som gjør at stoffet blir tilgjengelig for allmennheten, som i stor grad er det publikummet vi ønsker å nå. Fra tidligere av har jeg blant annet jobbet fire år avisa iTromsø som journalist, og jeg har også vært involvert i organisasjonsarbeid og hatt en rekke frivillige verv der kommunikasjon på digitale plattformer har vært blant arbeidsoppgavene. Nå som jeg har jobbet ett år i TREC, har jeg rukket å bygge meg opp en del erfaringer fra organisasjonen. Det er spennende og lærerikt arbeid med et fantastisk arbeidsmiljø og utrolig dyktige og flotte kollegaer.

Ulike formidlingsplattformer
Senteret bruker i dag flere plattformer for formidling av aktivitet og forskningsresultater. Vi har en blogg der ulike typer saker legges ut – det er siden det er mest aktivitet på. Alle sakene som legges ut der, deles også på vår Facebook-side og på vår Twitter-konto for å oppnå størst mulig spredning. Vi har også en nettside der bare de viktigste sakene legges ut. Utenom dette er også media en kanal vi benytter når det er aktuelt.

Tre grunner til å drive forskningsformidling
Senterleder John-Bjarne forteller videre at begrunnelsen for det store fokuset på forskningsformidling er sammensatt, men at det kan oppsummeres i tre punkter:

– Vi mener allmennrettet formidling er viktig av tre grunner hovedsakelig: Folkeopplysning, samfunnsoppdraget og oppmerksomhet. For det første ønsker vi å opplyse befolkningen om symptomer, tegn og risikofaktorer for venøs blodpropp. Det er en vanlig sykdom med alvorlige komplikasjoner som det generelt er lite kjennskap til i befolkningen, i motsetning til for eksempel hjerteinfarkt.

Han fortsetter:

– For det andre, så får vi store beløp for å drive med forskning fra en privat stiftelse og fra noen offentlige institusjoner. Det er derfor viktig at vi formidler resultatene av forskningen på en slik måte at den er forståelig for befolkningen generelt, og ikke bare for forskere.

Og om det tredje og siste punktet, sier han følgende:

– Det er viktig at vår forskning oppnår oppmerksomhet fra folk flest og fra bevilgende institusjoner. Det kan gi positivt omdømme.

Det er med andre ord mange årsaker til at TREC har bestemt seg for å bruke tid og ressurser på dette, og målet er hele tiden å bli bedre.

Dersom du har spørsmål, innspill eller kommentarer til vårt formidlingsarbeid kan du ta kontakt med oss på Facebook eller sende en mail til journalist Dana Meknas på dana.meknas@uit.no.

Be the first to like.