Personer med tidligere blodpropp har økt risiko for tilbakefall ved gipsbehandling

Av Trond Isaksen
Stipendiat ved TREC

Venøs blodpropp er en vanlig og potensielt livsfarlig tilstand der det dannes en blodpropp i de dype venene, oftest i beina. Opp mot 30 % av alle som har hatt venøs blodpropp opplever å få tilbakefall av blodpropp i løpet av livet. Behandling med gips øker risikoen for førstegangs blodpropp, men risikoen for tilbakefall er som oftest lav etter at gipsen er fjernet.

Personer som har hatt blodpropp har generelt høy risiko for tilbakefall, men det har ikke vært undersøkt om gipsbehandling ytterligere øker risiko for tilbakefall hos personer med tidligere blodpropp, uavhengig av årsaken til den første blodproppen. For å regne ut denne risikoen kreves det tall av en viss størrelse, så derfor har ikke denne risikoen blitt beregnet tidligere. Selv om problemstillingen rammer relativt få, er den viktig for den det gjelder ettersom forebygging med blodfortynnende medisiner kan være avgjørende for å unngå tilbakevendende blodpropp, samt de ekstra plagene og livsfaren som kan følge med.

Nederlandske forskere har nylig fulgt en gruppe på nesten 5000 personer med førstegangs blodpropp gjennom en tiårsperiode. Blant pasienter med tilbakefall hadde 14 av 451 (3.1%) brukt gips i løpet av 3-måneders perioden før tilbakefallet, mens blant de som ikke fikk tilbakefall hadde 43 av 2074 (2.1%) brukt gips i en tilfeldig valgt kontrollperiode. Dette tilsvarte en liten (1.5 gang økt) og usikker økning i risikoen for tilbakefall av blodpropp etter gipsing.

Tallene var i første omgang basert på spørreskjemaer, og omfattet også tilfeller med gipset arm, hvor faren for blodpropp er betydelig mindre. Når beregningen ble gjort på tilfeller som kunne dokumenteres utover spørreskjemaet, og som kun omfattet gips på beina, så viste beregningene mer enn en firedobling av risikoen.

En svakhet ved studien gjaldt rapportering av gipsbruk hos de som ikke fikk tilbakefall (kontrollgruppen). De ble spurt om de hadde gått med gips innen tre måneder før en tilfeldig dato. Det er kjent i denne typen studier at de som får sykdommen lettere kobler det til begivenheter i tidsrommet rundt diagnosen enn en kontrollgruppe, som i dette tilfellet ble spurt om hendelser rundt en dato som ikke hadde noe spesielt ved seg. Hvis dette skulle gjelde her, kan risikoen ha blitt overestimert.

Forebyggende blodfortynnende behandling innebærer alltid et dilemma hvor risikoen for blodpropp må veies opp mot risikoen for alvorlig blødning. Derfor er det generelt ganske få som bør få blodfortynnende under gipsbehandling. Resultatene fra denne studien understøtter at pasienter med tidligere blodpropp som trenger gipsbehandling i de fleste tilfeller bør få forebyggende blodfortynnende behandling for å forhindre tilbakefall av blodpropp.

Referanse: Nemeth, B. Timp, J. F. van Hylckama Vlieg, A. Rosendaal, F. R. Cannegieter, S. C. High risk of recurrent venous thrombosis in patients with lower-leg cast immobilization. J Thromb Haemost, 2018. 16(11): p. 2218-2222. November 2018.

Be the first to like.