Nye blodfortynnende medisiner også for kreftpasienter?

Av Fridtjof Rinde
Forskerlinjestudent ved TREC

Studie fra Canada tester ut ny medisin for å forebygge blodpropp hos kreftpasienter.

Venøs blodpropp er en vanlig og potensielt livsfarlig tilstand der det dannes en blodpropp i de dype venene, oftest i beina. Kreftpasienter har en økt risiko for å utvikle blodpropp, og mange bør dermed få forebyggende behandling mot dette, såkalte blodfortynnende medikamenter. Mens kreftpasienter som er innlagt på sykehus rutinemessig anbefales blodfortynnende gitt i sprøyteform (Klexane eller tilsvarende), er anbefalingene ikke like klare for kreftpasienter utenfor sykehuset. Forebyggende behandling med blodfortynnende medisiner er et tveegget sverd, for samtidig som man ønsker å forebygge utviklingen av blodpropp, øker de samme medisinene også risikoen for blødninger. Nettopp denne økte blødningsrisikoen er en del av begrunnelsen for at kreftpasienter utenfor sykehuset ikke rutinemessig anbefales blodfortynnende medisiner. Forskerne i en ny studie, publisert i det svært anerkjente tidsskriftet The New England Journal of Medicine, mener at en ny type blodfortynnende medisiner derimot kan endre på denne praksisen, de såkalte direktevirkende perorale antikoagulasjons-medisinene (DOAK). Denne type blodfortynnende har allerede vært hyppig brukt hos utvalgte pasienter, men foreløpig har det manglet nok forskning på bruken blant kreftpasienter.

Studien ble gjennomført ved 13 forskjellige sykehus i Canada og til sammen 563 kreftpasienter deltok. Pasientene ble tilfeldig delt inn i to grupper, der den ene halvparten ble behandlet med blodfortynnende medisiner, mens den andre halvparten fikk sukkerpiller uten virkning, også kalt placebo. Etter behandling og oppfølgning i tre måneder sammenlignet forskerne de to gruppene for å se om de ulike behandlingene ga ulik effekt. I gruppen som fikk tildelt de nye blodfortynnende medisinene fikk færre pasienter blodpropp (12 mot 28), men som ventet forekom blødninger hyppigere i denne gruppen (10 blødningsepisoder mot 5). Forskerne bak studien konkluderte med at den observerte reduksjonen av blodpropp likevel forsvarte den økte risikoen for blødninger, og at disse medikamentene rutinemessig burde brukes blant utvalgte grupper av kreftpasienter.

Utvikling av nye medisiner er en lang og tidkrevende prosess, og selv om resultatene fra den canadiske artikkelen er interessante, er det fortsatt en lang vei før dette endrer gjeldende praksis. Mens studien fra Canada sammenlignet disse nye blodfortynnende medisinene mot sukkerpiller, ville en sammenligning mot andre blodfortynnende medisiner vært interessant å se på. Det er derfor behov for flere og større studier før anbefalingene eventuelt blir endret.

Referanse: Marc Carrier et al. Apixaban to Prevent Venous Thromboembolism in Patients with Cancer. The New England Journal of Medicine, 2018.

 

 

 

1 person likes this post.