Aspirin mot tilbakefall av venøs trombose

Av Birgit Småbrekke, MD-PhD student TREC

PillsEn studie presentert i tidsskriftet Circulation konkluderer med at aspirin reduserer risikoen for tilbakefall av venøs trombose.

Pasienter som får venøs trombose uten kjent utløsende årsak har høy risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling. Behandlingen forlenges dersom risikoen for tilbakefall av venøs trombose er høy, men det øker samtidig risikoen for blødningskomplikasjoner.

Det er publisert to uavhengige randomiserte kliniske forsøk for å undersøke om aspirin kan redusere risiko for tilbakefall av venøs trombose og store vaskulære hendelser (tilbakevendende venøs trombose, hjerteinfarkt, slag og kardiovaskulær død), uten å øke risikoen for blødning. Continue reading

1 person likes this post.