Kan man forutsi hvem som får indre blødninger etter en venøs blodpropp?

Av Kristian Hindberg
Forsker i TREC

I en stor internasjonal studie ble effekten av det «blodfortynnende» legemiddelet edoxaban testet ut som forebyggende behandling mot tilbakevendende venøs blodpropp. Studien ønsket også å identifisere risikofaktorer knyttet til økt risiko for indre blødninger ved bruk av edoxaban.

Continue reading

Be the first to like.

Blør overvektige mennesker mindre?

Av Sigrid Brækkan, førsteamanuensis TREC

Overvekt og fedme er forbundet med økt risiko for blodpropp. Man vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det er vist at overvektige personer har blodhøyere nivåer av flere komponenter som inngår i kroppens blodlevringssystem.

Dersom et mer aktivt blodlevringssystem gjør at risikoen for blodpropp øker ved overvekt og fedme, skulle man forvente at disse personene blør mindre. Men er det egentlig sånn? Continue reading

Be the first to like.