iKomp i videregående skole

iKomp.no er et åpent, digitalt nettkurs som speiler det faktum at informasjonskompetanse har blitt en helt nødvendig nøkkelkompetanse i tilegnelsen av gode lærings- og arbeidspraksiser – både for nye studenter, men også for kommende studenter, altså de som er videregående elever per i dag. I en stadig mer digitalisert verden, vil dette prosjektet sikre at flest mulig vil få tilgang til en type, helt essensiell kompetanse, som er blitt kjernen i all ansvarlig fagutøvelse.

Informasjonskompetanse er i dag grunnmuren for alt akademisk arbeid, og er også en meget viktig komponent innenfor ikke-akademiske fag. Det samme gjelder med hensyn til effektiv jobbutførelse, et aktivt borgerskap og livslang læring.

Ved å fokusere på økt IK allerede i den videregående skolen vil dette prosjektet forenkle den vanskelige overgangen mellom videregående og høyere utdanning. Gjennom å videreutvikle og tilpasse UiTs nåværende nettressurs på informasjonskompetanse, iKomp, vil elevene i videregående skole, ikke bare kunne få en bedre tilpasset arbeidspraksis i forhold til digital informasjon, og dermed heve egen læringseffekt betraktelig, men de vil også være mye bedre rustet i møtet med høyere utdanning. I tillegg vil nok prosjektet motivere og rekruttere flere ungdommer til kanskje å satse på høyere utdanning, f.eks. ved UiT.»

 Prosjektet «iKomp i videregående skole» vil samarbeide med Kvaløya, Breivang og Bardufoss Videregående skole med hensyn til bearbeiding og utvikling av dagens ikomp.no – for å tilpasse innholdet, slik at det passer for ferske videregående elever (1. klassinger). I så måte vil universitetsskoleprosjektet for lektor trinn 8-13 ha en viktig rolle.