Mentorordninga

Fra våren 2018 igangsettes en pilot om mentorordning ved Lektorutdanningen trinn 8-13. I mentorordningen vil grupper av studenter veiledes i sin profesjonsutvikling av en erfaren lærer fra praksisfeltet (ungdomsskole eller videregående skole). Hver mentorgruppe som består av en mentor og 8-10 studenter møtes seks ganger; to ganger andresemester, to ganger tredjesemester og to ganger i studiets fjerde semester.

Gjennom mentorordningen ønsker vi at studentene skal få erfare utfordringer og mangfold i profesjonen de skal ut i. Vi ønsker å legge til rette for at det som står foran dem oppleves som interessant, lystbetont, krevende, men mulig å mestre. Tema som kommunikasjon, etikk og samhandling med ulike aktører står sentralt.

Mer informasjon om øktene finner du her:
Plan for mentorøktene