Samiske temaer i skolen

Forskergruppa Skuvllas, som arbeider med urfolkstematikk i utdanningsfeltet, har inngått et samarbeid med Bardufoss videregående skole gjennom universitetsskoleprosjektet. Skuvllas-gruppa består av forskere fra henholdsvis Senter for samiske studier (Sesam) og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Samarbeidet med Bardufoss er i første omgang tenkt å vare et år, og knytter seg til arbeidet med samiske og urfolksrelaterte temaer i undervisningen. Forskere fra Skuvllas skal gjennom flere møtepunkter i løpet av året følge praksisen på Bardufoss, samt bidra med egen kompetanse der det er ønskelig. Målsetningen er å dele erfaringer og kompetanse. Fra UiT kan forskere bidra for eksempel i planleggingen av samisk temauke, samt i undervisning om for eksempel sametingsvalget. Et videre konkret mål er publiserte forskningsartikler der erfaringene fra Bardufoss går inn som del av det empiriske grunnlaget.