Workshop on forced alignment and phonetic analysis

On Thursday (25/11)  a small workshop on Forced Alignment and phonetic analysis. will be held. This was originally planned as a workshop within the MONS workshop, but as MONS was postponed until 2022, we decided to have a digital workshop on the original date. Everyone who is interested in sociophonetics, sound change, prosodic analysis or large scale speech analysis, is welcome to join the workshop. The meeting will be held on zoom. Please contact Björn Lundquist for log in details. 
Most of us will present work in progress, and we are interested in getting feedback from the audience. 
Find schedule and original (Norwegian) call for papers  below. 
 
 
12.10 Very brief intro

 
12.15     Sverre Stausland & Nathan Young: Introducing forced alignment: how study sound changes in Norwegian with the help of FA
 
12.45    Nathan Young: Forced alignment and validating established phonological theory on fluent speech.
 
13.30.     Paulina Lyskawa, Jade Jørgen Sandstedt & Björn Lundquist: Syntactic variability and prosodic variability in Mainland North Germanic: an attempt at a prosodic analysis of the Nordic Word order Database.
 
14.00     Eirik Tengesdal: Bruk av forced alignment til gransking av suprasegmentale drag i norsk (Forced Alignment in the study of suprasegmental features in Norwegian)
 
14.45.     Terje Holmlund: Forced Alignment i psykiatri: Er dette verktøyet som endelig skal la oss fange de viktige nyansene? (Forced Alignment in Psychiatry: is this the tool that will capture the right nuances?)
 

15.15     Discussion

 
 

Call for Papers:

Forced alignment (FA) er en metode for automatisk kopling mellom en lydfil og en transkripsjon, der ordgrenser og segmentgrenser identifiseres med en millisekunds presisjon. Metoden har blitt brukt på flere ulike språk og i ulike forskningsfelt, særlig sosiofonetikk, men også L2-forskning, dialektologi, psykolingvistikk og teoretisk lingvistikk. Med hjelp av FA kan man automatisk og raskt ekstrahere store mengder akustisk informasjon på fonetisk nivå fra talespråkskorpus eller psykolingvistiske elisiteringseksperiment. I de nordiske språkene har denne metoden ikke blitt brukt, av den enkle grunn at det ikke tidligere har eksistert tilgjengelige ressurser. I de siste årene har Nathan Young (SU/UiO/UiT) utviklet ressurser for svensk, norsk og til en viss grad dansk for FA.

I denne workshopen fokuserer vi på kommende prosjekt som har til formål å segmentere tilgjengelige norske talespråkskorpus (NoTa, UPUS) og databaser (Nordic Word order Database). Vi kommer mer generelt til å diskutere hva man kan bruke FA til, og hvilke muligheter FA gir for ny forståelse av pågående og tidligere dialektendringer og oppkomsten av nye sosiolekter. Vi titter både på segmentelle data, f.eks. forandringer i vokaluttale i tid og rom, og suprasegmentelle data, f.eks. hvordan trykk- og aksentmønstre varierer i ulike dialekter og ulike syntaktiske kontekster.

Vi håper også å dekke nye bruksmåter av FA i psykolingvistisk forskning, der FA kan gi nøyaktig informasjon om pauser, språkplanlegging og språkfeil, og i tillegg andrespråksforskning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *