Eldre jernalder

Eldre jernalder er den første delen av den Norske jernalderen. Den inneholder tre mindre perioder kjent som Førromersk jernalder (500 f.Kr-0), romertid (0-400 e.Kr), og folkevandringstid (400-550 e.Kr).