Steinalder

Steinalderen deles som regel inn i tre perioder: Paleolittisk tid ca. 2 000 000-8000 fvt., Mesolittisk tid ca. 8000-4000 fvt. og Neolittisk tid 4000-1800 fvt. I Norge regnes steinalderen fra cirka den tiden mennesker først migrerte til i landområdet som i dag er landet Norge, ca. 10 000 fvt. og fram til 1800 fvt.

Steinalderen i Norge deles inn i to perioder, den eldre steinalderen som har start fra år 10 000 fvt til rundt 4000 fvt. Perioden som etterfølger er den yngre steinalder og varer fra 4000 til 1800-fvt. og leder inn til tidlig metalltid.

Perioden har fått navn etter materialet menneskene brukte til å lage gjenstander, nettopp stein. Steinredskap av flint og kvartsitt er kanskje noe man assosierer mest med steinalderen. Andre kjente materialer som ble brukt under steinalderen var blant annet tre, bein/horn, leire til keramikk m.m.

Vi har valgt å dele inn materialet vi har fra steinalderen i de to periodene eldre og yngre steinalder, så videre herfra kan man klikke inn på periodene.